Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
2 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 934 732 947 510 238 362 246 500 225 742 238 363 240 297 243 107 221 615
Konsum i husholdninger 898 292 909 843 229 357 237 442 216 227 228 788 231 025 233 802 211 962
Varekonsum 472 644 471 758 117 110 130 852 110 796 118 380 116 117 126 465 106 208
Tjenestekonsum 393 166 400 380 101 317 100 297 96 130 100 871 102 378 101 001 98 009
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 847 62 527 18 356 12 287 14 323 16 661 19 528 12 015 11 978
Utlendingers kjøp i Norge -25 365 -24 821 -7 426 -5 994 -5 021 -7 124 -6 997 -5 678 -4 232
Konsum i ideelle organisasjoner 36 440 37 666 9 006 9 058 9 515 9 575 9 272 9 305 9 652
Konsum i offentlig forvaltning 427 109 443 390 105 750 109 097 108 315 112 432 109 309 113 334 116 895
Konsum i statsforvaltningen 220 794 227 408 55 413 55 753 55 270 57 198 57 309 57 631 58 960
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 190 923 196 481 48 079 48 137 47 720 49 422 49 722 49 618 50 909
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 29 870 30 927 7 334 7 616 7 550 7 776 7 587 8 014 8 051
Konsum i kommuneforvaltningen 206 316 215 982 50 337 53 343 53 045 55 234 52 000 55 703 57 934
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 459 610 477 576 116 530 127 769 113 482 117 534 119 913 126 647 106 937
Utvinning og rørtransport 100 726 107 417 27 784 27 078 23 738 25 969 28 436 29 275 26 008
Tjenester tilknyttet utvinning 938 -39 233 45 90 58 -120 -67 -104
Utenriks sjøfart 20 767 24 860 7 721 4 051 6 262 5 759 6 337 6 502 4 227
Fastlands-Norge 337 180 345 338 80 792 96 594 83 392 85 748 85 261 90 937 76 806
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 270 862 275 160 66 201 74 494 68 528 69 743 66 150 70 739 61 528
Næringer 175 663 187 656 43 520 50 551 45 140 47 556 45 425 49 534 40 907
Industri og bergverk 30 584 34 225 7 806 11 014 6 634 8 530 8 287 10 774 5 944
Annen vareproduksjon 29 198 32 112 7 782 8 027 6 896 8 857 8 207 8 153 6 244
Tjenester 115 881 121 318 27 932 31 510 31 611 30 170 28 931 30 607 28 719
Boliger (husholdninger) 95 199 87 505 22 680 23 942 23 388 22 187 20 724 21 206 20 620
Offentlig forvaltning 66 318 70 178 14 591 22 100 14 863 16 005 19 111 20 198 15 278
Lagerendring og statistiske avvik 36 585 51 748 1 125 15 538 14 901 14 355 10 576 11 916 21 218
Bruttoinvestering i alt 496 196 529 324 117 655 143 306 128 383 131 889 130 489 138 563 128 155
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 858 038 1 920 224 461 767 498 903 462 440 482 684 480 095 495 005 466 664
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 699 022 1 736 238 424 904 452 191 417 449 436 543 434 867 447 379 415 315
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 493 427 513 568 120 342 131 197 123 179 128 437 128 420 133 532 132 173
                   
Eksport i alt 1 027 757 1 041 971 245 876 269 661 265 103 261 106 244 224 271 537 255 947
Tradisjonelle varer 295 052 309 197 70 547 81 275 76 347 79 056 74 263 79 532 70 486
Råolje og naturgass 485 321 477 994 114 388 123 315 128 244 117 044 106 204 126 502 124 801
Skip, plattformer og fly 11 920 13 385 3 286 2 372 2 363 3 172 4 396 3 455 3 605
Tjenester 235 465 241 395 57 655 62 700 58 150 61 835 59 361 62 049 57 056
                   
Samlet sluttanvendelse 2 885 795 2 962 194 707 643 768 565 727 544 743 790 724 319 766 542 722 611
                   
Import i alt 658 538 687 451 166 224 176 308 164 533 176 686 176 197 170 034 151 267
Tradisjonelle varer 434 511 446 054 104 070 116 244 110 186 116 252 108 581 111 035 101 104
Råolje og naturgass 5 397 3 235 737 1 629 558 708 590 1 379 514
Skip, plattformer og fly 19 847 29 757 5 974 7 739 6 683 7 041 9 454 6 580 4 143
Tjenester 198 784 208 404 55 444 50 695 47 106 52 686 57 572 51 040 45 505
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 227 256 2 274 744 541 419 592 257 563 010 567 104 548 122 596 508 571 345
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 676 943 1 719 891 411 113 447 373 418 039 432 813 420 348 448 692 422 671
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 550 313 554 853 130 306 144 884 144 971 134 291 127 774 147 816 148 674
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 421 656 1 465 989 346 837 379 764 356 875 368 200 357 060 383 855 364 682
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 117 656 1 151 699 272 321 301 924 280 114 287 894 280 109 303 581 282 959
Industri og bergverk 206 270 212 223 47 930 54 098 52 717 56 071 49 746 53 690 52 619
Annen vareproduksjon 174 376 178 040 43 952 46 730 45 642 40 475 44 916 47 007 45 485
Tjenester inkl. boligtjenester 737 010 761 436 180 440 201 096 181 756 191 349 185 447 202 884 184 855
Offentlig forvaltning 304 000 314 290 74 516 77 840 76 761 80 306 76 950 80 273 81 723
Produktavgifter og -subsidier 255 287 253 902 64 276 67 608 61 164 64 613 63 288 64 838 57 989
Standardtegn i tabeller