Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
53 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 2,6 4,2 0,9 1,0 0,7 1,2 1,5 0,8 1,0 1,0
                     
Jordbruk og skogbruk -4,4 -3,3 -0,6 -1,0 -1,0 -0,5 -1,0 -0,4 -0,4 -0,4
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,7 -1,0 5,1 -5,8 3,2 -1,9 -1,5 -1,1 4,4 -0,6
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,5 7,6 3,0 7,1 -2,2 0,3 2,2 8,0 -2,7 -0,6
Utvinning av råolje og naturgass 4,6 4,2 4,9 2,9 3,8 -3,7 1,8 0,7 4,2 0,0
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 6,7 12,3 0,5 13,2 -10,1 6,3 2,7 17,9 -10,7 -1,4
Bergverksdrift -2,0 4,6 0,3 0,6 2,4 0,7 -1,3 7,4 -3,0 1,3
                     
Industri 3,9 4,6 0,4 1,4 0,8 1,4 1,1 0,9 1,9 0,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -0,7 2,1 0,4 -0,4 0,3 1,2 0,1 0,9 1,6 -0,8
Tekstil- og bekledningsindustri -0,3 -0,7 1,7 2,8 -1,8 1,5 -1,1 -3,8 0,5 -1,5
Trelast- og trevareindustri 0,7 3,8 0,6 2,2 -0,0 2,5 -0,3 -0,3 1,6 -1,2
Treforedling -7,2 -5,9 -7,1 -1,3 -1,9 -1,0 1,0 -4,3 2,2 -3,8
Forlag og grafisk industri -4,4 0,1 0,2 -0,2 -0,1 1,2 -0,7 -1,6 1,8 -0,7
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 0,4 2,0 -0,8 0,6 -0,5 0,5 1,0 1,0 2,2 0,2
Kjemiske råvarer 1,4 1,9 -0,6 1,6 -1,6 0,9 2,6 0,7 -2,0 -4,1
Metallindustri 1,6 2,4 -1,4 -1,4 0,1 2,0 1,9 0,3 -0,1 -2,7
Verkstedindustri 9,5 8,7 1,0 2,2 2,2 1,9 2,7 2,1 2,2 1,4
Bygging av skip og oljeplattformer 14,8 8,4 2,0 4,8 1,8 0,9 1,0 1,9 4,1 0,8
Møbelindustri og annen industri -1,4 3,3 1,4 1,1 1,2 1,5 -0,8 1,0 -0,1 1,5
                     
Kraftforsyning -0,4 -0,3 0,4 -0,6 1,5 -0,6 0,5 -1,8 1,2 -1,9
Vannforsyning 0,3 -0,2 -8,4 3,4 -12,8 15,9 -7,2 6,4 -6,9 16,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,0 10,5 2,0 2,4 1,6 3,3 3,2 2,5 1,4 -1,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 0,2 3,9 0,6 0,7 0,1 1,1 1,8 0,7 1,2 1,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,0 2,8 1,4 -0,2 -0,2 1,0 1,5 0,1 1,6 0,6
Rørtransport 1,7 5,0 -4,4 7,7 -2,4 0,7 3,2 -6,0 15,2 -4,7
Utenriks sjøfart 0,7 7,7 0,2 0,2 2,0 3,9 1,6 0,2 1,5 2,3
Transport ellers 1,0 1,9 1,0 -0,9 1,2 -0,1 1,3 -0,7 3,2 0,3
Post og telekommunikasjon 0,3 4,9 -0,2 -1,0 1,1 1,4 0,8 2,1 6,9 -2,5
Finansiell tjenesteyting 2,0 2,3 0,2 1,0 0,3 0,2 1,5 1,1 -0,1 0,3
Boligtjenester (husholdninger) -1,4 2,1 0,7 1,2 -0,9 1,8 0,8 1,2 -1,5 -0,9
Forretningsmessig tjenesteyting 7,9 7,9 1,2 1,4 1,3 3,4 2,7 -0,1 0,3 5,7
Offentlig administrasjon og forsvar 1,1 2,5 0,9 1,8 0,5 0,5 0,2 0,1 1,0 1,0
Undervisning 1,0 1,7 0,8 -0,5 1,3 -0,2 0,8 0,8 0,2 0,1
Helse- og sosialtjenester 1,9 3,1 0,8 1,4 0,6 -0,0 1,5 1,1 -0,0 0,9
Andre sosiale og personlige tjenester 2,0 2,7 0,6 1,3 -0,0 0,7 1,5 -0,4 1,1 1,4
                     
Fastlands-Norge 2,6 4,1 0,8 0,9 0,7 1,1 1,5 0,7 1,1 1,0
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 1,3 2,4 0,6 0,3 0,6 0,4 0,9 1,0 0,3 0,7
Statsforvaltningen 1,1 1,4 0,5 -0,5 0,6 0,2 0,7 0,5 0,6 0,4
Sivil forvaltning 1,6 1,4 0,6 -0,3 0,6 -0,1 0,8 0,7 0,7 0,4
Forsvar -2,2 1,6 -0,3 -1,4 0,2 2,4 0,0 -0,4 -0,3 -0,0
Kommuneforvaltningen 1,4 3,1 0,7 0,9 0,6 0,5 1,1 1,3 0,1 0,9
Standardtegn i tabeller