Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
52 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 3 439,0 3 584,5 855,9 864,3 870,3 880,4 893,8 900,7 909,7 918,6
                     
Jordbruk og skogbruk 119,6 116,1 30,1 29,8 29,5 29,3 29,0 28,9 28,8 28,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 27,7 27,1 7,2 6,7 7,0 6,8 6,7 6,6 6,9 6,9
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 62,5 67,5 15,3 16,4 16,0 16,1 16,4 17,7 17,3 17,2
Utvinning av råolje og naturgass 36,5 38,2 9,0 9,3 9,6 9,3 9,5 9,5 9,9 9,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 26,0 29,3 6,3 7,1 6,4 6,8 7,0 8,2 7,3 7,2
Bergverksdrift 6,9 7,2 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9
                     
Industri 435,2 455,7 107,9 109,5 110,4 111,9 113,2 114,2 116,4 116,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 74,3 76,0 18,6 18,5 18,6 18,8 18,8 19,0 19,3 19,1
Tekstil- og bekledningsindustri 7,3 7,2 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7
Trelast- og trevareindustri 24,2 25,1 6,0 6,1 6,1 6,3 6,3 6,2 6,3 6,3
Treforedling 11,2 10,5 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5
Forlag og grafisk industri 39,3 39,4 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,7 9,9 9,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 36,0 36,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,4 9,4
Kjemiske råvarer 14,8 15,2 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6
Metallindustri 19,6 20,2 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 4,9
Verkstedindustri 129,7 141,2 32,0 32,7 33,4 34,0 35,0 35,7 36,5 37,0
Bygging av skip og oljeplattformer 60,0 64,9 14,6 15,4 15,6 15,8 15,9 16,2 16,9 17,0
Møbelindustri og annen industri 18,8 19,4 4,7 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9
                     
Kraftforsyning 19,0 19,0 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7
Vannforsyning 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 271,6 300,4 67,2 68,8 69,9 72,2 74,5 76,3 77,4 76,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 476,2 493,9 118,8 119,6 119,7 121,1 123,2 124,0 125,5 126,7
Hotell- og restaurantvirksomhet 92,6 95,2 23,3 23,2 23,2 23,4 23,8 23,8 24,2 24,3
Rørtransport 1,1 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Utenriks sjøfart 86,5 92,8 21,5 21,5 22,0 22,8 23,2 23,2 23,6 24,1
Transport ellers 188,0 191,8 47,2 46,8 47,3 47,3 47,9 47,6 49,1 49,2
Post og telekommunikasjon 54,2 56,9 13,6 13,4 13,6 13,8 13,9 14,2 15,1 14,8
Finansiell tjenesteyting 74,8 76,8 18,6 18,8 18,8 18,9 19,2 19,4 19,4 19,4
Boligtjenester (husholdninger) 1,6 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 389,3 419,1 96,6 98,0 99,2 102,6 105,4 105,4 105,7 111,7
Offentlig administrasjon og forsvar 230,9 236,7 57,3 58,3 58,6 58,9 59,0 59,1 59,7 60,3
Undervisning 238,7 243,0 59,8 59,4 60,2 60,1 60,6 61,1 61,2 61,2
Helse- og sosialtjenester 521,9 538,1 129,6 131,5 132,3 132,3 134,3 135,8 135,8 137,0
Andre sosiale og personlige tjenester 138,2 142,0 34,4 34,8 34,8 35,1 35,6 35,5 35,9 36,4
                     
Fastlands-Norge 3 288,9 3 423,0 818,8 826,0 832,0 841,2 853,9 859,5 868,5 877,0
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 886,0 907,3 221,2 221,8 223,2 224,0 226,1 228,3 229,0 230,6
Statsforvaltningen 379,4 385,1 95,1 94,6 95,2 95,4 96,0 96,5 97,1 97,5
Sivil forvaltning 331,5 336,4 83,0 82,7 83,3 83,2 83,8 84,4 85,0 85,4
Forsvar 47,9 48,7 12,1 11,9 11,9 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1
Kommuneforvaltningen 506,5 522,3 126,1 127,2 128,0 128,6 130,0 131,7 131,9 133,1
Standardtegn i tabeller