Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
50 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 3 425,8 3 571,2 827,7 787,7 897,7 936,6 875,3 821,1 938,2 926,4
                     
Jordbruk og skogbruk 118,7 114,8 29,7 29,5 29,5 28,9 28,7 28,7 28,6 28,4
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 27,4 27,1 6,9 6,0 7,4 6,9 6,7 6,0 7,5 6,7
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 61,9 66,6 14,4 15,0 16,7 16,8 15,7 16,2 17,9 16,9
Utvinning av råolje og naturgass 36,3 37,9 8,5 8,6 10,2 9,7 9,0 8,8 10,4 9,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 25,6 28,8 5,9 6,4 6,6 7,2 6,7 7,4 7,5 7,2
Bergverksdrift 6,9 7,2 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8
                     
Industri 431,9 452,0 103,9 97,6 114,8 118,9 110,5 101,6 121,0 116,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 73,8 75,3 17,7 16,7 19,6 19,8 18,1 17,1 20,3 19,0
Tekstil- og bekledningsindustri 7,2 7,1 1,8 1,7 1,9 2,0 1,8 1,6 1,8 1,7
Trelast- og trevareindustri 24,0 24,9 5,7 5,5 6,3 6,7 6,1 5,6 6,6 6,3
Treforedling 11,1 10,5 2,8 2,4 2,8 2,8 2,7 2,3 2,7 2,5
Forlag og grafisk industri 39,1 39,1 9,6 8,6 10,2 10,6 9,8 8,4 10,3 9,9
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 35,7 36,4 8,8 8,0 9,3 9,5 9,1 8,1 9,7 9,5
Kjemiske råvarer 14,8 15,1 3,6 3,4 3,8 4,0 3,8 3,5 3,9 3,7
Metallindustri 19,5 20,0 4,8 4,3 5,1 5,2 5,0 4,5 5,3 4,9
Verkstedindustri 128,6 139,8 30,7 29,2 34,6 36,2 34,0 31,8 37,8 37,1
Bygging av skip og oljeplattformer 59,4 64,4 13,8 13,7 16,3 16,9 15,4 14,5 17,7 17,1
Møbelindustri og annen industri 18,6 19,3 4,6 4,2 4,9 5,2 4,8 4,3 5,0 5,0
                     
Kraftforsyning 18,7 18,7 4,5 4,3 4,9 5,0 4,6 4,2 4,9 4,5
Vannforsyning 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 269,3 297,5 65,2 61,2 72,3 76,6 73,3 67,7 80,0 76,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 473,8 492,5 114,8 110,5 121,9 128,6 121,0 114,8 128,1 127,5
Hotell- og restaurantvirksomhet 92,3 95,0 23,2 22,6 22,6 24,3 23,8 23,1 23,7 24,9
Rørtransport 1,1 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Utenriks sjøfart 86,9 93,5 21,3 20,2 22,3 24,6 23,2 21,8 23,9 25,3
Transport ellers 187,1 190,7 45,4 43,9 48,6 49,2 46,6 44,6 50,3 49,3
Post og telekommunikasjon 53,8 56,4 13,0 12,0 14,1 14,7 13,4 12,7 15,6 14,9
Finansiell tjenesteyting 74,1 75,8 17,5 17,0 19,7 20,0 18,3 17,5 20,1 19,1
Boligtjenester (husholdninger) 1,6 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 386,8 417,3 92,1 89,0 101,0 111,3 102,0 95,8 108,1 113,3
Offentlig administrasjon og forsvar 231,7 237,5 54,5 53,0 61,9 63,7 57,1 53,7 63,0 60,5
Undervisning 240,7 244,7 59,5 46,7 65,8 68,6 60,6 48,7 66,8 64,1
Helse- og sosialtjenester 521,4 537,7 126,1 124,7 135,4 138,1 131,9 128,8 138,9 138,5
Andre sosiale og personlige tjenester 137,1 140,8 32,9 31,7 35,5 37,4 34,7 32,3 36,5 36,2
                     
Fastlands-Norge 3 275,9 3 409,9 791,7 752,3 858,3 894,9 836,1 782,9 896,0 883,9
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 889,4 910,4 215,6 199,3 234,4 241,7 222,5 205,9 240,3 235,3
Statsforvaltningen 380,5 386,0 91,6 87,5 99,2 101,9 93,8 89,2 101,1 98,4
Sivil forvaltning 332,5 337,2 80,1 76,7 86,6 88,7 81,9 78,2 88,4 86,3
Forsvar 48,0 48,8 11,5 10,7 12,6 13,2 11,9 11,0 12,7 12,1
Kommuneforvaltningen 508,9 524,4 123,9 111,9 135,2 139,9 128,7 116,6 139,1 136,9
                     
Markedsrettet virksomhet 2 456,8 2 579,4 592,2 570,4 643,0 673,1 632,2 596,9 677,2 670,0
Ikke markedsrettet virksomhet 969,1 991,8 235,4 217,4 254,6 263,5 243,1 224,2 261,0 256,4
Standardtegn i tabeller