Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
49 Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 3,4 4,0 0,9 1,1 0,6 1,0 1,3 1,0 1,0 0,8
                     
Jordbruk og skogbruk -3,3 -2,3 -0,8 -1,3 -1,4 -0,1 -0,3 0,1 -0,5 -0,6
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,9 -0,6 0,9 -3,3 4,1 -2,4 -1,5 0,3 5,2 -1,6
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,9 7,9 2,4 6,6 -2,0 0,7 2,0 8,1 -2,7 -0,3
Utvinning av råolje og naturgass 4,8 4,6 4,4 2,6 3,9 -3,1 1,5 0,7 4,2 0,5
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,4 12,4 -0,4 12,4 -9,6 6,1 2,6 18,0 -10,6 -1,4
Bergverksdrift 1,0 2,3 1,8 0,2 1,3 -0,5 -0,7 4,4 -1,2 1,0
                     
Industri 3,9 3,9 0,4 1,2 0,7 1,1 0,9 0,9 1,8 -0,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 0,2 2,0 0,1 -0,3 -0,0 1,2 -0,1 1,5 0,9 -0,7
Tekstil- og bekledningsindustri -1,3 -0,1 0,6 2,4 -1,5 1,9 -1,3 -2,7 0,5 -1,1
Trelast- og trevareindustri 1,6 3,5 0,5 1,9 0,1 2,4 -0,6 0,1 1,4 -1,2
Treforedling -6,3 -6,5 -6,8 -0,8 -2,4 -1,8 0,6 -3,3 1,6 -4,5
Forlag og grafisk industri -3,1 -0,6 0,1 -0,8 -0,2 1,0 -0,7 -2,1 2,1 -1,0
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 1,1 1,9 -0,7 0,5 -0,5 0,7 0,9 0,8 2,0 0,7
Kjemiske råvarer 2,0 1,9 -0,8 1,6 -1,6 0,8 2,3 1,1 -2,2 -4,1
Metallindustri 1,9 2,1 -1,2 -1,1 0,1 1,4 1,6 0,6 0,0 -3,2
Verkstedindustri 9,2 7,9 1,0 1,9 2,1 1,6 2,3 2,0 2,2 1,1
Bygging av skip og oljeplattformer 13,7 7,2 2,6 4,4 1,6 0,2 1,6 1,3 4,1 0,3
Møbelindustri og annen industri -0,0 3,0 1,4 0,9 1,2 1,5 -1,3 1,5 -0,2 1,8
                     
Kraftforsyning 0,7 -0,4 0,6 -0,9 0,7 -0,1 0,2 -1,6 0,3 -1,2
Vannforsyning 0,8 -0,2 -1,6 1,6 -4,0 -0,3 0,1 3,4 3,0 0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,9 10,0 1,7 2,3 1,6 3,2 2,7 2,4 1,5 -1,0
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,2 3,6 0,5 0,8 0,0 1,1 1,5 0,9 1,3 1,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,3 3,0 1,1 -0,3 -0,0 1,2 1,3 0,6 1,3 1,0
Rørtransport 1,3 4,8 0,3 1,7 -3,1 2,9 0,3 0,1 11,1 -2,8
Utenriks sjøfart 1,1 7,1 -0,1 -0,2 0,4 6,9 0,0 -0,2 0,3 5,1
Transport ellers 1,5 2,0 0,8 -0,4 0,5 0,0 1,4 -0,2 2,4 0,4
Post og telekommunikasjon 1,5 4,0 0,2 -1,1 0,7 1,0 0,4 1,9 6,5 -2,6
Finansiell tjenesteyting 3,0 2,4 0,6 1,1 0,3 -0,1 1,4 1,2 -0,1 0,1
Boligtjenester (husholdninger) -0,6 1,1 0,7 0,9 -0,7 0,0 0,8 2,0 -2,1 -1,9
Forretningsmessig tjenesteyting 8,8 8,2 1,7 1,5 2,2 2,5 2,4 1,0 1,1 4,4
Offentlig administrasjon og forsvar 2,4 2,5 1,0 1,8 0,5 0,4 0,1 0,5 0,9 0,3
Undervisning 1,7 1,4 0,6 -0,2 0,9 0,1 0,2 0,6 0,7 0,0
Helse- og sosialtjenester 3,3 3,0 1,1 1,6 0,1 0,0 1,6 1,3 -0,1 0,4
Andre sosiale og personlige tjenester 3,3 2,7 0,6 1,2 -0,2 0,7 1,5 -0,2 1,1 1,3
                     
Fastlands-Norge 3,5 3,9 0,9 1,0 0,6 0,9 1,4 0,9 1,1 0,7
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 2,6 2,4 0,8 0,8 0,1 0,4 0,9 1,2 0,2 0,3
Statsforvaltningen 2,4 1,5 0,3 -0,0 0,5 0,3 0,3 0,8 0,6 -0,0
Sivil forvaltning 2,8 1,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,9 0,6 0,1
Forsvar -1,6 1,9 0,5 -1,6 0,8 1,7 0,7 -0,4 -0,1 -1,1
Kommuneforvaltningen 2,8 2,9 1,1 1,2 -0,1 0,4 1,2 1,4 0,0 0,5
Standardtegn i tabeller