Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
48 Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Lønnstakere og selvstendige. 1000
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 2 432,8 2 531,0 2 421,7 2 447,4 2 461,0 2 486,5 2 520,1 2 545,6 2 570,7 2 590,8
                     
Jordbruk og skogbruk 61,7 60,2 62,1 61,4 60,5 60,4 60,3 60,3 60,0 59,6
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 14,0 13,9 14,1 13,6 14,2 13,9 13,7 13,7 14,4 14,2
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 36,0 38,9 35,2 37,6 36,8 37,1 37,8 40,9 39,7 39,6
Utvinning av råolje og naturgass 20,9 21,8 20,6 21,1 22,0 21,3 21,6 21,8 22,7 22,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 15,2 17,0 14,6 16,4 14,9 15,8 16,2 19,1 17,1 16,8
Bergverksdrift 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
                     
Industri 274,1 284,9 272,3 275,5 277,3 280,5 283,0 285,5 290,5 290,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 49,5 50,5 49,6 49,4 49,4 50,0 49,9 50,7 51,2 50,8
Tekstil- og bekledningsindustri 5,4 5,4 5,4 5,5 5,4 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3
Trelast- og trevareindustri 15,4 16,0 15,3 15,6 15,6 16,0 15,9 15,9 16,1 15,9
Treforedling 7,0 6,5 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4 6,5 6,2
Forlag og grafisk industri 27,5 27,4 27,7 27,4 27,4 27,7 27,5 26,9 27,4 27,2
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 22,5 22,9 22,5 22,6 22,4 22,6 22,8 23,0 23,4 23,6
Kjemiske råvarer 9,0 9,2 8,9 9,1 8,9 9,0 9,2 9,3 9,1 8,7
Metallindustri 12,4 12,6 12,4 12,2 12,3 12,4 12,6 12,7 12,7 12,3
Verkstedindustri 77,6 83,7 76,6 78,1 79,8 81,0 82,9 84,5 86,4 87,3
Bygging av skip og oljeplattformer 35,3 37,9 34,6 36,1 36,7 36,8 37,4 37,9 39,4 39,5
Møbelindustri og annen industri 12,5 12,9 12,5 12,6 12,7 12,9 12,8 13,0 12,9 13,2
                     
Kraftforsyning 11,7 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 11,8 11,6 11,6 11,5
Vannforsyning 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 169,5 186,4 167,6 171,4 174,2 179,8 184,6 189,1 192,0 190,0
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 353,3 366,1 352,2 355,2 355,4 359,2 364,7 367,9 372,5 376,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 73,7 75,8 74,0 73,8 73,7 74,6 75,6 76,1 77,0 77,8
Rørtransport 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Utenriks sjøfart 46,3 49,6 46,3 46,2 46,4 49,6 49,7 49,5 49,7 52,2
Transport ellers 114,0 116,3 114,3 113,8 114,4 114,5 116,1 115,8 118,6 119,1
Post og telekommunikasjon 38,2 39,7 38,3 37,9 38,2 38,6 38,7 39,5 42,0 40,9
Finansiell tjenesteyting 47,8 48,9 47,5 48,1 48,2 48,1 48,8 49,4 49,3 49,4
Boligtjenester (husholdninger) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Forretningsmessig tjenesteyting 271,8 294,2 269,4 273,5 279,6 286,6 293,6 296,5 299,7 313,0
Offentlig administrasjon og forsvar 152,1 155,9 150,9 153,6 154,5 155,1 155,2 156,0 157,5 157,9
Undervisning 183,4 186,1 183,5 183,1 184,7 184,9 185,3 186,3 187,7 187,7
Helse- og sosialtjenester 471,8 486,1 469,1 476,7 477,1 477,1 484,9 491,2 490,7 492,7
Andre sosiale og personlige tjenester 105,7 108,5 105,3 106,5 106,3 107,1 108,7 108,4 109,7 111,1
                     
Fastlands-Norge 2 349,8 2 441,8 2 339,5 2 362,9 2 377,1 2 399,2 2 432,0 2 454,6 2 480,5 2 498,3
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 723,2 740,5 721,6 727,3 728,1 730,8 737,2 746,0 747,7 749,8
Statsforvaltningen 263,4 267,3 263,3 263,2 264,5 265,3 266,1 268,2 269,7 269,6
Sivil forvaltning 235,8 239,3 235,5 235,9 237,0 237,3 237,9 240,1 241,7 241,9
Forsvar 27,5 28,1 27,8 27,3 27,5 28,0 28,2 28,1 28,1 27,8
Kommuneforvaltningen 459,8 473,1 458,4 464,0 463,6 465,5 471,1 477,8 477,9 480,2
Standardtegn i tabeller