Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
45 Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Import i alt 3,3 3,1 1,7 3,8 6,3 6,6 7,1 1,4 -1,7 0,4
                     
Varer 4,6 3,2 2,1 4,5 8,7 6,4 8,3 1,9 -2,9 -0,3
Råolje og naturgass 15,8 3,9 34,1 15,1 1,6 -11,6 -1,9 -4,3 19,5 37,5
Skip, nybygde og eldre -1,5 -3,2 -3,8 6,0 3,6 -3,2 4,2 -5,7 -9,6 -5,8
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 3,2 -9,0 -2,2 4,9 4,6 -2,3 2,0 -7,6 -13,4 -8,8
Oljevirksomhet, diverse varer 6,3 5,0 4,5 6,0 7,6 6,9 7,0 5,5 3,0 3,2
Fly og helikoptere 0,7 -3,8 -2,2 0,5 11,7 -1,1 3,5 -2,8 -15,7 -9,1
Tradisjonelle varer 4,7 3,4 2,4 4,6 8,9 6,8 8,1 2,3 -2,5 0,1
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske -0,1 3,6 -2,3 3,9 2,3 5,9 6,4 2,4 -0,2 4,0
Bergverksprodukter -3,3 5,9 -10,6 -2,2 2,9 10,4 21,5 2,6 -10,2 -0,9
Industriprodukter 4,6 3,7 2,4 4,2 8,7 7,0 8,5 2,7 -2,2 -0,1
Nærings- og nytelsesmidler 8,9 4,9 5,9 10,1 12,8 8,4 10,1 3,4 -0,8 3,6
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 1,7 0,3 -1,4 2,1 6,0 0,8 5,4 -0,1 -4,0 3,3
Trevarer 2,1 10,8 0,4 1,2 7,8 11,1 11,9 12,5 8,2 2,7
Treforedlingsprodukter 1,2 2,5 -2,2 3,4 6,5 4,4 4,0 1,4 0,5 1,7
Grafiske produkter -5,6 1,6 -13,9 -2,9 -1,2 3,1 7,7 -0,0 -2,8 -1,8
Raffinerte oljeprodukter 13,1 0,7 24,8 1,0 -1,5 -11,6 -4,9 -1,6 21,1 41,0
Kjemiske råvarer mv 6,1 3,9 2,2 8,9 11,0 5,6 9,0 2,0 -0,9 7,1
Kjemiske og mineralske produkter 0,1 0,5 -2,0 0,2 3,6 1,8 3,8 0,3 -3,6 -1,6
Metaller 19,7 21,4 8,8 19,1 42,5 42,0 45,6 16,6 -8,7 -13,9
Verkstedprodukter 1,4 1,1 -0,1 1,6 4,3 3,4 3,4 1,3 -2,8 -0,6
Andre industriprodukter 2,3 1,5 -0,3 3,7 3,4 2,4 3,1 0,7 0,4 0,2
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 5,1 0,3 3,2 5,8 6,9 2,4 3,6 -0,4 -3,2 0,3
Elektrisk kraft 61,3 -35,6 42,1 107,9 42,4 -42,5 -47,5 -67,6 -4,3 48,0
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 4,3 3,6 1,2 4,8 9,4 7,8 8,9 2,5 -3,5 -1,6
                     
Tjenester 0,6 2,9 0,7 2,4 1,2 6,9 4,4 0,3 1,1 2,3
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart -7,1 4,8 -3,9 0,7 -13,5 13,9 5,2 -1,8 3,1 2,4
Oljevirksomhet, diverse tjenester 6,2 5,0 4,6 6,1 7,7 6,9 7,0 5,5 3,0 3,2
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 4,1 4,6 2,1 4,4 5,8 6,0 6,7 4,8 2,8 5,3
Reisetrafikk 2,6 1,1 0,8 2,3 9,6 5,6 4,5 -1,4 -3,5 0,7
Andre tjenester 2,7 3,3 2,5 2,9 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3
Samferdsel 2,5 0,1 1,7 2,1 2,8 0,3 1,6 0,3 -1,1 1,8
Finans- og forretningstjenester 3,0 4,0 3,0 3,2 3,6 3,7 3,7 3,9 4,6 3,7
Tjenester ellers 2,1 2,8 1,6 2,3 2,6 3,3 3,3 2,5 2,7 3,2
Standardtegn i tabeller