Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
44 Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Import i alt 8,1 8,7 6,7 5,7 7,7 9,1 5,9 8,8 11,1 6,5
                     
Varer 9,4 9,7 7,2 5,1 9,2 9,3 7,2 10,5 11,8 6,1
Råolje og naturgass -50,9 152,0 -63,2 -69,4 -46,5 38,2 685,8 208,5 68,1 -64,9
Skip, nybygde og eldre 66,3 21,5 174,6 120,6 -44,0 0,9 -56,6 55,3 273,8 101,9
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre -15,9 39,4 88,6 -92,2 20,5 -86,8 117,6 64,7 .. 122,5
Oljevirksomhet, diverse varer -59,0 59,0 -75,8 -35,9 -36,4 89,8 120,9 90,0 -12,0 27,9
Fly og helikoptere 130,5 255,5 134,9 .. -92,5 148,3 139,8 7,2 .. 514,2
Tradisjonelle varer 9,6 8,1 4,8 5,1 12,1 9,9 8,6 8,1 6,2 3,5
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 4,9 11,4 7,4 -0,6 4,1 2,9 9,6 10,9 22,0 10,5
Bergverksprodukter 15,9 6,4 36,4 18,9 -1,7 31,7 -11,4 0,5 10,9 1,0
Industriprodukter 9,2 8,4 3,9 4,8 11,8 9,4 9,5 8,6 6,3 3,7
Nærings- og nytelsesmidler 3,1 11,8 1,0 3,5 2,5 10,9 10,8 12,8 12,7 2,5
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 5,2 6,5 2,9 2,2 3,3 5,8 4,5 5,6 10,4 1,6
Trevarer 8,9 15,5 2,0 10,7 10,2 14,9 16,6 16,4 14,3 -4,6
Treforedlingsprodukter 1,0 4,6 -0,6 -4,1 1,9 4,8 3,6 6,5 3,7 -3,5
Grafiske produkter 12,8 0,7 19,7 7,6 7,6 0,6 -6,7 7,1 1,1 0,6
Raffinerte oljeprodukter 7,2 -12,3 -1,5 2,1 16,5 -14,3 -19,4 -6,4 -8,9 18,3
Kjemiske råvarer mv 11,2 0,9 18,5 6,4 2,1 6,5 -6,2 -2,9 7,0 -7,1
Kjemiske og mineralske produkter 8,8 11,0 3,4 7,6 13,1 14,5 12,7 9,9 7,4 1,4
Metaller -2,7 4,7 -7,9 -8,2 1,9 5,4 6,9 4,2 2,5 -1,2
Verkstedprodukter 14,8 11,6 8,5 7,8 16,0 13,4 14,7 11,0 8,0 6,2
Andre industriprodukter 6,0 11,7 0,8 1,8 9,2 11,2 12,1 16,7 7,8 4,4
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 10,2 7,9 -0,5 11,6 21,3 8,3 13,2 10,0 1,4 5,5
Elektrisk kraft 168,1 -46,1 141,7 139,3 411,4 154,5 -59,7 -93,6 -61,3 -60,1
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 9,7 9,2 5,2 5,3 11,9 11,2 10,1 8,9 6,9 2,9
                     
Tjenester 5,4 6,6 5,7 6,8 4,6 8,4 3,3 5,8 9,5 7,5
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart -3,4 0,9 -4,0 -2,8 1,4 0,5 1,0 1,1 1,0 0,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester 28,2 17,9 -5,9 28,0 87,4 48,9 0,8 11,7 19,1 14,9
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 32,0 19,0 -3,5 31,0 94,2 52,3 1,5 12,9 19,7 12,9
Reisetrafikk 12,8 9,3 12,5 15,6 7,2 7,8 9,0 7,5 14,3 8,7
Andre tjenester 0,1 5,0 7,1 -2,8 -5,7 9,5 -2,3 4,7 8,3 9,7
Samferdsel -1,2 22,7 -2,8 0,5 2,6 23,7 10,3 25,8 29,5 38,8
Finans- og forretningstjenester 0,2 1,2 8,1 1,8 -12,2 3,6 -6,3 -0,5 7,7 9,1
Tjenester ellers 0,1 8,4 8,8 -14,1 8,4 20,4 3,0 12,0 1,6 2,0
Standardtegn i tabeller