Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
43 Import. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Import i alt 592 414 644 130 149 046 150 546 155 367 149 911 157 858 163 751 172 609 159 653
                     
Varer 401 726 440 796 100 574 96 428 107 936 105 809 107 788 106 511 120 688 112 261
Råolje og naturgass 1 899 4 786 238 212 868 803 1 870 654 1 459 282
Skip, nybygde og eldre 12 092 14 686 5 439 3 059 1 447 2 166 2 361 4 751 5 408 4 374
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 004 1 401 61 86 59 105 132 141 1 022 234
Oljevirksomhet, diverse varer 1 380 2 194 234 424 490 441 516 806 431 564
Fly og helikoptere 431 1 532 111 239 9 179 266 256 831 1 098
Tradisjonelle varer 384 920 416 197 94 491 92 408 105 063 102 115 102 642 99 903 111 538 105 709
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 10 052 11 197 2 686 2 099 2 640 2 703 2 945 2 328 3 222 2 987
Bergverksprodukter 5 020 5 340 1 473 1 241 1 202 1 454 1 306 1 247 1 332 1 469
Industriprodukter 367 534 398 413 89 559 88 670 100 295 97 405 98 080 96 302 106 625 101 032
Nærings- og nytelsesmidler 18 595 20 795 4 639 4 781 5 051 4 574 5 139 5 391 5 690 4 691
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 21 399 22 798 4 708 6 088 4 871 6 067 4 920 6 432 5 379 6 164
Trevarer 8 620 9 960 2 207 2 090 2 271 2 358 2 573 2 434 2 595 2 250
Treforedlingsprodukter 6 932 7 250 1 694 1 624 1 856 1 842 1 755 1 729 1 924 1 778
Grafiske produkter 4 208 4 236 967 1 037 1 182 1 028 903 1 110 1 195 1 033
Raffinerte oljeprodukter 19 335 16 950 4 836 4 548 5 002 4 242 3 898 4 255 4 555 5 017
Kjemiske råvarer mv 15 258 15 400 4 071 3 714 3 625 4 099 3 819 3 604 3 878 3 807
Kjemiske og mineralske produkter 39 712 44 097 9 889 9 675 10 677 10 847 11 149 10 635 11 466 10 997
Metaller 38 678 40 512 9 579 8 772 9 954 10 929 10 239 9 143 10 201 10 801
Verkstedprodukter 154 138 172 000 37 209 36 796 43 701 41 303 42 673 40 842 47 183 43 862
Andre industriprodukter 14 655 16 366 3 366 3 388 4 397 3 897 3 774 3 953 4 742 4 068
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 26 004 28 049 6 394 6 157 7 708 6 221 7 239 6 771 7 818 6 564
Elektrisk kraft 2 314 1 248 773 398 926 552 312 25 358 220
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 365 585 399 248 89 655 87 860 100 061 97 873 98 744 95 647 106 983 100 693
                     
Tjenester 190 688 203 334 48 472 54 118 47 431 44 102 50 071 57 240 51 921 47 392
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 42 485 42 862 11 200 10 213 10 925 10 197 11 315 10 321 11 029 10 244
Oljevirksomhet, diverse tjenester 9 248 10 904 1 934 2 621 3 224 2 187 1 949 2 927 3 840 2 513
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 2 611 3 107 549 739 916 620 557 835 1 096 700
Reisetrafikk 76 002 83 079 19 974 25 219 15 072 16 971 21 772 27 109 17 227 18 442
Andre tjenester 60 343 63 382 14 816 15 326 17 294 14 128 14 478 16 049 18 728 15 494
Samferdsel 5 451 6 688 1 386 1 237 1 827 1 239 1 529 1 555 2 365 1 720
Finans- og forretningstjenester 38 968 39 439 9 552 10 267 10 559 8 896 8 955 10 213 11 374 9 702
Tjenester ellers 15 924 17 255 3 877 3 823 4 909 3 993 3 994 4 280 4 989 4 072
Standardtegn i tabeller