Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
42 Import. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Import i alt 612 133 686 318 149 687 156 670 167 104 161 213 169 863 172 761 182 481 172 430
                     
Varer 420 221 475 708 102 097 100 981 117 945 115 433 118 524 113 683 128 068 122 126
Råolje og naturgass 2 199 5 758 285 267 966 832 2 197 788 1 941 401
Skip, nybygde og eldre 11 913 14 001 5 152 3 120 1 475 2 115 2 331 4 571 4 984 4 023
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 036 1 314 59 90 63 106 131 137 940 215
Oljevirksomhet, diverse varer 1 466 2 447 245 449 533 485 579 900 483 640
Fly og helikoptere 434 1 485 108 239 10 189 268 249 779 1 055
Tradisjonelle varer 403 173 450 703 96 248 96 816 114 898 111 706 113 018 107 038 118 941 115 792
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 10 045 11 591 2 639 2 090 2 702 2 848 3 080 2 374 3 289 3 273
Bergverksprodukter 4 854 5 466 1 303 1 209 1 286 1 536 1 403 1 247 1 280 1 538
Industriprodukter 384 541 432 349 91 183 92 696 109 468 106 814 108 297 103 400 113 838 110 681
Nærings- og nytelsesmidler 20 250 23 750 4 864 5 239 5 787 5 240 5 935 6 106 6 469 5 569
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 21 773 23 277 4 366 6 313 5 279 6 202 4 810 6 666 5 599 6 512
Trevarer 8 805 11 276 2 202 2 099 2 434 2 642 2 873 2 750 3 011 2 589
Treforedlingsprodukter 7 015 7 522 1 687 1 652 1 927 1 913 1 817 1 784 2 008 1 878
Grafiske produkter 3 972 4 062 883 979 1 134 1 012 888 1 048 1 114 999
Raffinerte oljeprodukter 21 860 19 296 5 696 5 351 5 257 4 208 4 364 4 928 5 796 7 015
Kjemiske råvarer mv 16 183 16 974 4 210 4 002 3 989 4 477 4 307 3 961 4 229 4 453
Kjemiske og mineralske produkter 39 754 44 345 9 633 9 568 11 066 11 064 11 273 10 554 11 454 11 042
Metaller 46 303 58 855 10 406 10 667 14 376 16 243 16 192 12 966 13 454 13 819
Verkstedprodukter 156 296 176 410 37 292 36 982 45 214 43 133 44 230 41 580 47 467 45 554
Andre industriprodukter 14 998 17 001 3 357 3 419 4 643 4 075 3 880 4 018 5 028 4 262
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 27 332 29 581 6 587 6 425 8 362 6 605 7 728 7 039 8 209 6 989
Elektrisk kraft 3 733 1 297 1 123 821 1 442 508 238 17 534 300
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 381 313 431 407 90 552 91 465 109 641 107 498 108 654 102 110 113 145 108 777
                     
Tjenester 191 912 210 610 47 590 55 689 49 159 45 780 51 339 59 078 54 413 50 304
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 39 450 41 698 9 754 10 255 10 663 10 050 10 366 10 178 11 104 10 338
Oljevirksomhet, diverse tjenester 9 824 12 168 2 027 2 776 3 510 2 405 2 186 3 270 4 307 2 852
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 2 719 3 384 559 770 978 665 605 911 1 203 791
Reisetrafikk 77 946 86 138 20 035 26 106 16 109 17 877 22 821 27 672 17 768 19 569
Andre tjenester 61 973 67 222 15 215 15 782 17 899 14 783 15 361 17 047 20 031 16 754
Samferdsel 5 590 6 868 1 407 1 263 1 897 1 270 1 577 1 593 2 428 1 795
Finans- og forretningstjenester 40 122 42 233 9 853 10 613 10 928 9 376 9 575 10 973 12 309 10 605
Tjenester ellers 16 261 18 121 3 955 3 906 5 074 4 137 4 209 4 481 5 294 4 354
Standardtegn i tabeller