Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
41 Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Eksport i alt 15,3 0,9 20,0 12,4 6,7 -3,4 0,9 -1,2 7,0 14,9
                     
Varer 19,5 -0,2 26,3 15,2 8,4 -5,2 -0,7 -2,9 8,0 17,3
Råolje og naturgass 24,7 -0,9 35,2 17,4 6,9 -11,7 -4,4 -2,7 16,4 31,0
Skip, nybygde 5,3 4,5 2,8 5,3 8,3 7,2 7,8 4,4 0,4 1,8
Skip, eldre 27,7 -23,3 40,8 -13,1 50,0 -13,3 -26,3 17,5 -24,3 1,2
Oljeplattformer og moduler, nye 5,7 5,7 4,9 6,4 8,0 6,9 7,0 5,5 3,0 3,2
Oljeplattformer, eldre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Oljevirksomhet, diverse varer 1,0 13,5 3,9 .. 6,7 12,8 13,3 .. 5,6 13,2
Fly og helikoptere 2,7 -5,7 -2,6 0,1 11,3 -1,1 3,5 -2,8 -15,7 -9,1
Tradisjonelle varer 11,4 2,2 12,5 12,6 11,2 8,0 6,7 -2,3 -2,6 -2,1
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 17,8 -14,5 39,8 21,1 2,9 1,1 -25,9 -20,7 -10,9 -8,3
Bergverksprodukter -11,2 -5,9 1,5 -19,7 -14,0 -9,7 3,0 -4,8 -6,4 10,7
Industriprodukter 11,0 4,5 11,0 12,1 12,4 9,6 9,9 1,3 -1,8 -2,3
Nærings- og nytelsesmidler 5,9 -2,1 12,7 10,0 -2,0 2,7 -0,9 -6,9 -3,8 -9,2
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 3,1 -5,4 -3,0 7,7 7,5 0,3 -3,5 -8,3 -9,6 -6,1
Trevarer 4,3 7,2 -0,1 4,2 12,4 5,5 12,7 14,7 -1,1 -1,3
Treforedlingsprodukter 1,6 3,0 -1,2 1,3 5,9 5,8 5,6 3,0 -2,4 -2,6
Grafiske produkter -0,7 3,3 -15,9 3,2 20,5 4,1 10,8 6,8 -5,1 2,6
Raffinerte oljeprodukter 17,1 3,0 37,1 5,9 -3,3 -10,9 -1,8 -1,2 29,2 38,9
Kjemiske råvarer mv 8,4 6,8 5,4 9,4 13,7 9,4 8,2 7,5 1,9 8,6
Kjemiske og mineralske produkter 1,3 6,9 -0,9 1,8 1,4 5,5 9,1 8,6 5,2 1,4
Metaller 30,5 12,8 21,9 40,1 49,7 36,4 30,6 2,3 -10,8 -14,0
Verkstedprodukter 1,8 0,4 1,2 1,6 2,9 1,1 4,1 0,3 -3,2 -2,8
Andre industriprodukter 3,4 0,0 -1,6 4,7 8,0 0,4 3,8 -2,1 -1,6 0,4
Elektrisk kraft 65,5 -48,4 48,9 103,3 39,9 -37,6 -47,6 -67,3 -8,6 33,2
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 10,8 2,2 9,8 13,5 12,8 10,1 8,1 -2,3 -5,4 -5,6
                     
Tjenester 2,6 4,8 2,0 4,4 1,7 4,1 6,6 4,6 4,1 7,5
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 0,6 8,7 -2,4 5,6 -2,7 5,0 13,8 7,3 9,1 12,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester 5,6 5,6 4,5 6,1 7,7 6,9 7,0 5,5 3,0 3,2
Oljeboringstjenester mv 5,3 11,0 3,9 10,7 8,5 14,3 15,3 9,4 5,6 14,6
Rørtransport 6,0 -16,9 12,4 2,5 9,3 -10,3 -24,4 -9,0 -22,8 -3,2
Reisetrafikk 2,9 2,9 2,8 3,2 2,6 2,2 2,7 2,8 3,6 4,6
Andre tjenester 3,4 3,6 3,2 3,3 3,9 3,7 3,9 3,5 3,6 4,0
Samferdsel 4,7 2,7 4,0 3,0 6,3 2,2 1,7 4,2 1,8 2,6
Finans- og forretningstjenester 3,4 4,4 3,4 3,6 4,0 4,3 4,4 4,1 4,7 5,0
Tjenester ellers 2,6 2,5 1,9 2,2 2,5 3,4 3,8 2,0 1,5 2,8
Standardtegn i tabeller