Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
40 Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Eksport i alt 0,4 2,8 -3,2 -0,9 2,2 2,9 1,5 4,3 2,6 0,5
                     
Varer -1,9 1,7 -6,7 -3,1 -0,4 1,2 0,6 2,9 2,1 -0,9
Råolje og naturgass -6,6 -2,8 -10,1 -7,4 -7,0 -2,2 -4,5 -1,9 -2,5 -3,6
Skip, nybygde 129,8 -39,9 53,8 56,2 202,8 -45,2 49,8 -69,6 -41,8 -40,0
Skip, eldre -22,0 91,7 -59,6 -94,2 573,3 79,0 172,7 .. -47,0 -19,1
Oljeplattformer og moduler, nye -25,7 167,5 -77,4 127,9 175,2 101,5 541,9 9,6 -6,1 -31,8
Oljeplattformer, eldre -48,5 -98,9 -99,6 .. -96,3 -99,5 -75,0 -98,7 100,0 150,0
Oljevirksomhet, diverse varer -72,3 -89,8 -37,7 .. -96,9 -93,7 -92,0 .. -5,3 -11,6
Fly og helikoptere 200,8 -41,8 151,5 349,3 190,1 54,7 -66,5 -32,2 -26,9 -74,6
Tradisjonelle varer 6,2 9,0 5,7 4,7 6,3 8,6 5,6 9,6 11,8 4,4
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 5,4 22,7 -0,1 -2,8 13,3 25,5 28,0 30,0 12,0 7,9
Bergverksprodukter 16,1 28,3 -11,2 12,4 49,5 22,3 -0,7 34,0 40,8 -25,0
Industriprodukter 6,9 7,2 7,2 5,4 6,8 8,2 3,7 5,8 10,6 4,3
Nærings- og nytelsesmidler -1,9 5,0 -4,9 -3,2 -0,3 5,9 4,1 1,8 7,0 2,3
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 4,0 11,9 1,7 -3,5 3,2 14,8 15,9 13,4 4,2 -11,3
Trevarer 5,2 -6,7 -4,9 4,8 5,9 8,4 -6,0 -13,5 -16,4 -14,7
Treforedlingsprodukter -3,3 -5,0 -4,6 -4,1 -7,7 -8,0 -3,5 -3,3 -5,0 -3,2
Grafiske produkter -24,8 -3,7 -30,9 -30,2 -9,8 1,7 -8,7 -1,3 -6,3 -7,1
Raffinerte oljeprodukter 18,0 -5,1 41,2 4,1 -6,0 -6,9 -19,8 -6,7 16,1 3,5
Kjemiske råvarer mv 4,8 -10,9 8,2 3,2 8,1 -4,2 -18,2 -12,2 -8,7 0,9
Kjemiske og mineralske produkter 7,2 23,8 -0,4 6,9 13,6 34,4 28,3 21,0 13,1 -3,1
Metaller -0,8 6,7 -1,3 -3,5 6,2 7,3 2,7 10,7 6,3 1,7
Verkstedprodukter 16,3 17,0 12,8 20,1 15,9 15,9 16,9 12,2 22,3 13,7
Andre industriprodukter 8,6 2,6 2,7 7,1 11,9 9,8 4,6 -1,6 -1,8 -10,2
Elektrisk kraft -43,0 71,3 -52,9 -25,6 -76,8 -37,5 130,7 172,5 128,4 48,8
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 5,0 10,6 2,3 4,8 7,7 10,4 9,0 11,4 11,4 4,5
                     
Tjenester 8,1 6,3 8,5 6,3 11,0 8,9 4,2 8,4 4,0 5,0
Bruttofrakter, utenriks sjøfart -3,4 0,9 -4,0 -2,8 1,4 0,5 1,0 1,1 1,0 0,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester -9,1 -8,2 -10,5 -9,8 -11,0 -9,5 -10,8 -11,7 -0,8 -1,0
Oljeboringstjenester mv 20,5 15,8 65,3 4,6 -17,9 18,6 -8,7 51,4 11,7 17,5
Rørtransport 2,6 1,7 -0,7 5,8 0,5 -5,7 4,2 -1,4 9,8 17,8
Reisetrafikk 4,0 3,4 4,0 4,2 10,8 5,3 4,3 2,4 2,3 2,5
Andre tjenester 22,8 11,4 19,2 18,3 32,1 19,2 10,7 11,9 5,1 5,5
Samferdsel -3,2 22,1 -14,3 5,9 1,1 31,9 1,7 18,0 35,8 26,1
Finans- og forretningstjenester 31,2 2,2 28,8 33,0 30,7 3,1 7,5 1,7 -3,1 -2,5
Tjenester ellers 23,3 32,9 25,0 -8,3 72,8 70,2 28,2 43,3 5,6 11,0
Standardtegn i tabeller