Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
39 Eksport. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Eksport i alt 872 004 896 529 214 648 208 325 227 458 228 079 217 899 217 223 233 328 229 238
                     
Varer 655 826 666 790 158 999 154 804 170 629 173 425 159 888 159 229 174 248 171 840
Råolje og naturgass 399 603 388 490 97 523 93 680 100 556 105 431 93 094 91 915 98 050 101 649
Skip, nybygde 6 286 3 780 855 2 212 1 795 781 1 280 674 1 045 469
Skip, eldre 3 152 6 043 440 109 1 837 1 369 1 200 2 500 973 1 107
Oljeplattformer og moduler, nye 717 1 919 187 151 197 368 1 200 166 185 251
Oljeplattformer, eldre 1 530 17 12 633 1 4 3 8 2 10
Oljevirksomhet, diverse varer 26 3 11 0 1 1 1 0 1 1
Fly og helikoptere 896 522 335 252 293 25 112 171 214 6
Tradisjonelle varer 243 615 265 463 59 636 57 767 65 949 65 446 62 986 63 295 73 737 68 347
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 13 335 16 361 3 002 3 002 4 303 3 799 3 842 3 902 4 818 4 098
Bergverksprodukter 4 575 5 871 766 1 642 1 407 929 761 2 200 1 981 698
Industriprodukter 223 600 239 626 55 518 52 524 59 972 60 162 57 576 55 561 66 327 62 725
Nærings- og nytelsesmidler 23 083 24 248 4 660 4 665 7 588 6 533 4 852 4 747 8 116 6 680
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 2 324 2 601 582 520 617 694 675 590 643 616
Trevarer 2 729 2 547 684 627 710 768 643 543 593 655
Treforedlingsprodukter 10 898 10 352 2 701 2 671 2 656 2 641 2 606 2 584 2 522 2 556
Grafiske produkter 409 394 96 99 114 102 88 98 107 95
Raffinerte oljeprodukter 24 799 23 532 6 969 5 770 5 771 5 858 5 588 5 385 6 701 6 065
Kjemiske råvarer mv 20 782 18 508 5 465 5 107 5 077 4 917 4 472 4 486 4 633 4 958
Kjemiske og mineralske produkter 16 600 20 544 3 988 3 902 4 702 5 387 5 115 4 722 5 320 5 221
Metaller 50 106 53 442 12 893 11 733 12 750 13 654 13 244 12 985 13 559 13 882
Verkstedprodukter 67 261 78 726 16 390 16 389 18 659 18 346 19 154 18 396 22 829 20 863
Andre industriprodukter 4 609 4 731 1 090 1 041 1 328 1 262 1 140 1 025 1 304 1 133
Elektrisk kraft 2 105 3 605 350 599 267 555 807 1 632 610 827
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 218 816 241 931 52 667 51 997 60 178 59 588 57 398 57 909 67 036 62 282
                     
Tjenester 216 177 229 739 55 649 53 520 56 829 54 654 58 011 57 994 59 080 57 397
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 82 113 82 842 21 647 19 739 21 115 19 708 21 869 19 948 21 317 19 799
Oljevirksomhet, diverse tjenester 341 313 83 83 84 83 74 73 83 82
Oljeboringstjenester mv 15 037 17 415 4 562 3 309 3 746 4 056 4 166 5 010 4 183 4 764
Rørtransport 12 262 12 470 2 843 2 786 3 258 3 183 2 962 2 748 3 578 3 750
Reisetrafikk 23 426 24 232 6 440 6 999 5 583 4 637 6 716 7 167 5 712 4 755
Andre tjenester 82 998 92 467 20 074 20 603 23 044 22 986 22 225 23 048 24 208 24 247
Samferdsel 13 144 16 051 2 982 3 778 3 617 3 652 3 031 4 457 4 910 4 605
Finans- og forretningstjenester 53 549 54 741 13 132 13 269 14 078 13 481 14 116 13 497 13 647 13 146
Tjenester ellers 16 304 21 675 3 960 3 556 5 349 5 853 5 077 5 094 5 650 6 496
Standardtegn i tabeller