Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
36 Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 7,3 9,3 10,8 10,4 1,6 7,9 4,2 11,6 13,0 7,8
                     
Bygg og anlegg 9,7 5,1 9,1 9,1 7,2 7,2 6,3 6,1 1,3 -3,4
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning -7,0 9,2 -8,3 -4,2 -16,1 5,1 6,5 13,5 11,4 -4,2
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 24,5 28,0 89,9 31,0 21,0 31,5 29,4 21,5 31,5 55,4
Skip og båter 44,4 30,9 111,6 230,1 -41,8 1,0 -47,1 62,7 233,2 52,5
Transportmidler -3,6 20,3 -14,7 -7,3 -1,6 14,7 24,9 18,7 22,6 42,8
Maskiner og utstyr 0,4 4,9 -3,2 1,1 3,6 5,3 7,2 5,4 2,3 8,4
                     
Jordbruk og skogbruk 1,8 -3,9 1,6 0,4 1,2 -5,0 -4,1 -3,5 -3,4 -1,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2,3 25,1 292,0 -30,1 -14,9 86,6 -7,6 73,5 7,1 235,7
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 11,1 6,9 22,8 20,5 2,2 5,1 9,8 7,2 5,5 8,7
Utvinning av råolje og naturgass 10,0 8,5 8,7 17,2 4,2 3,2 8,9 13,1 7,8 7,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning .. .. .. .. -70,7 .. .. .. .. ..
Bergverksdrift -10,0 5,2 -48,1 46,5 25,5 133,2 2,7 -51,6 45,4 92,2
                     
Industri 9,0 22,5 4,2 21,2 0,2 11,3 25,9 25,1 24,2 43,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 13,0 -7,7 2,3 40,3 0,7 -8,6 -17,4 -14,0 7,2 54,5
Tekstil- og bekledningsindustri 78,5 12,8 87,6 377,5 -22,0 -12,3 52,5 -33,8 131,8 52,1
Trelast- og trevareindustri -21,4 26,0 2,5 -10,1 -40,5 31,5 8,0 20,2 46,8 3,3
Treforedling 32,6 23,7 12,3 5,1 48,1 0,4 84,1 41,9 -7,6 -22,3
Forlag og grafisk industri -7,3 -24,7 -14,4 6,3 -17,0 -32,1 11,7 -50,7 -14,7 33,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 85,7 0,9 89,2 93,7 69,1 28,2 5,9 8,6 -20,9 -4,7
Kjemiske råvarer -41,5 58,7 -38,9 -39,0 -47,3 -23,5 26,8 121,2 87,5 273,5
Metallindustri -26,0 49,6 -27,5 -30,9 -27,9 64,2 48,8 99,3 23,2 25,3
Verkstedindustri 32,3 46,3 9,8 38,2 29,5 30,5 69,8 41,0 45,0 49,9
Bygging av skip og oljeplattformer 42,4 54,0 44,1 107,0 4,4 4,2 47,5 16,9 129,0 34,2
Møbelindustri og annen industri -36,6 30,0 -30,2 -33,7 -18,7 2,3 56,6 54,5 12,1 27,4
                     
Kraftforsyning 25,7 13,0 5,9 23,6 46,6 11,9 15,9 10,5 13,5 17,5
Vannforsyning 10,9 -10,9 20,7 4,8 13,6 -18,1 -12,1 -7,0 -7,5 -41,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 12,5 6,8 3,1 5,1 8,8 -1,8 12,3 15,8 2,5 4,5
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 10,5 3,2 6,5 8,9 13,1 8,4 5,7 5,0 -4,3 1,2
Hotell- og restaurantvirksomhet 7,6 9,9 16,4 -1,7 0,7 -1,2 5,3 7,9 28,1 24,2
Rørtransport -52,5 -47,7 -56,4 -40,0 -60,4 -36,1 -41,2 -47,5 -71,0 -83,0
Utenriks sjøfart 25,3 36,5 27,2 389,6 -51,1 -4,3 -14,7 54,1 174,8 45,3
Transport ellers 3,8 38,8 0,2 6,3 -8,6 24,0 37,8 25,1 69,0 63,2
Post og telekommunikasjon -25,8 -22,8 -25,7 -24,9 -26,6 -25,6 -24,3 -21,1 -19,3 -20,7
Finansiell tjenesteyting 0,0 2,8 -0,5 -1,6 1,5 2,3 -0,6 3,9 5,7 5,3
Boligtjenester (husholdninger) 6,6 5,5 5,5 5,5 6,7 8,8 7,5 6,2 -0,1 -9,1
Forretningsmessig tjenesteyting 9,0 14,6 8,0 -2,2 14,9 13,2 10,7 27,8 8,3 9,9
Offentlig administrasjon og forsvar 17,8 5,2 64,4 -1,4 2,4 16,0 -31,3 4,1 46,4 0,6
Undervisning 5,1 10,9 26,1 3,7 -8,7 5,8 0,3 12,9 23,6 11,3
Helse- og sosialtjenester 4,3 8,9 -8,5 8,1 10,0 19,8 17,4 14,5 -5,5 -1,9
Andre sosiale og personlige tjenester 6,2 10,7 2,2 -1,5 12,7 12,9 15,6 5,2 9,3 0,3
                     
Fastlands-Norge 7,6 9,4 10,0 4,2 6,6 10,0 4,6 11,7 11,1 5,9
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 10,1 7,8 31,3 -0,3 4,1 15,4 -11,9 8,4 21,3 -1,4
Statsforvaltningen 13,1 3,4 43,8 -4,7 3,6 8,6 -32,8 5,8 42,4 -4,3
Sivil forvaltning -0,2 4,8 -0,4 -3,1 -4,4 6,4 1,1 1,6 9,4 -5,0
Forsvar 104,3 -1,2 276,1 -17,9 73,6 23,5 -80,0 46,0 201,8 -0,4
Kommuneforvaltningen 7,0 12,5 16,2 4,1 4,6 22,6 19,5 10,9 2,3 1,4
Standardtegn i tabeller