Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
32 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2005-priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
Konsum i husholdninger 828 966 882 331 206 311 208 332 210 895 217 560 219 508 221 801 223 989 224 559
                     
Matvarer (IV) 93 306 97 495 23 214 23 739 23 437 24 015 24 427 24 331 24 780 24 781
Alkoholfrie drikkevarer (IV) 14 105 14 627 3 539 3 549 3 536 3 656 3 629 3 621 3 696 3 750
Alkoholholdige drikkevarer (IV) 18 317 19 314 4 570 4 647 4 654 4 808 4 824 4 787 4 939 5 009
Tobakk (IV) 14 890 15 042 3 707 3 694 3 756 3 736 3 764 3 728 3 817 3 728
Klær og sko (HV) 45 778 52 481 11 256 11 545 12 049 12 706 12 934 13 330 13 414 13 417
Reparasjon av klær og sko mv. (T) 638 654 159 162 161 162 163 164 165 167
Husleie (T) 114 953 116 675 28 709 28 810 28 862 29 002 29 125 29 232 29 308 29 383
Materialer for reparasjoner i leid bolig (IV) 1 829 1 880 446 467 469 474 473 468 467 472
Tjenester i tilknytning til bolig (T) 12 009 12 344 3 005 2 999 3 012 3 024 3 070 3 105 3 141 3 164
Elektrisitet (IV) 25 290 26 371 6 438 6 009 6 012 6 260 6 597 7 163 6 619 6 466
Brensel og fjernvarme (IV) 4 101 4 248 1 051 1 016 984 1 006 994 1 070 1 176 976
Rep. av hush. utstyr og lønnet husarb. (T) 2 356 2 414 587 591 594 598 602 605 609 613
Møbler og hvitevarer (V) 27 651 29 213 6 818 6 971 7 162 7 205 7 367 7 397 7 287 7 212
Div. husholdningsartikler og utstyr (IV, HV, V) 20 657 21 835 5 133 5 201 5 265 5 387 5 493 5 442 5 516 5 503
Legemidler, briller, ortopedisk utstyr (V) 10 066 10 481 2 551 2 533 2 534 2 611 2 643 2 625 2 623 2 655
Helsetjenester (T) 13 418 13 929 3 333 3 371 3 397 3 456 3 473 3 488 3 513 3 527
Kjøp av egne transportmidler (V) 42 791 50 957 10 674 10 867 11 241 13 337 12 124 12 675 12 983 12 633
Reservedeler mv. (HV) 4 574 5 037 1 115 1 145 1 209 1 239 1 214 1 289 1 296 1 258
Bensin og oljer (IV) 23 668 22 509 5 942 5 947 5 647 5 996 5 717 5 620 5 230 5 613
Lokal- og fjerntransport (T) 22 892 23 864 5 721 5 612 5 822 5 957 5 895 5 984 6 030 5 924
Andre tj. tilkn. transport (T) 22 733 23 599 5 639 5 703 5 940 5 861 5 819 5 970 5 936 5 948
Teleutstyr (V) 2 139 2 131 541 558 508 420 480 526 664 784
Post- og teletjenester (T) 23 715 24 583 5 679 6 004 6 472 5 834 6 211 6 121 6 399 6 609
Foto- og IT-utstyr (V) 14 202 16 542 3 417 3 584 3 799 3 935 4 109 4 236 4 243 4 340
Varig fritidsutstyr (V) 17 168 19 430 4 139 4 332 4 553 4 668 4 855 4 950 4 952 4 994
Bøker, fritidsartikler (IV, HV) 31 876 34 618 7 880 7 973 8 171 8 447 8 829 8 673 8 698 8 686
Fritidstjenester (T) 41 368 43 466 10 473 10 401 10 333 10 559 10 791 11 018 11 075 11 268
Utdanning (T) 4 462 4 642 1 087 1 092 1 143 1 152 1 148 1 152 1 188 1 183
Hotell- og restauranttjenester (T) 46 532 50 115 11 415 11 608 12 216 12 369 12 491 12 374 12 862 12 983
Personlige varer (IV, HV, V) 16 390 17 470 4 107 4 121 4 139 4 272 4 431 4 386 4 388 4 332
Personlige tjenester (T) 23 879 24 606 5 997 5 993 5 986 6 112 6 187 6 167 6 156 6 195
Forsikring (T) 10 795 11 039 2 682 2 700 2 726 2 713 2 743 2 783 2 795 2 754
Finansielle og juridiske tjenester (T) 31 301 35 620 7 847 7 851 8 120 8 514 8 715 9 062 9 295 9 167
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 220 13 394 13 157 13 972 14 189 14 290 14 969 15 180
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -5 784 -5 858 -6 175 -5 905 -6 017 -6 030 -6 238 -6 113
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 107 411 112 122 26 754 27 288 26 974 27 672 28 055 27 951 28 477 28 531
Alkoholdrikker og tobakk mv 33 207 34 356 8 278 8 341 8 411 8 544 8 588 8 515 8 756 8 737
Klær og skotøy 46 416 53 135 11 415 11 707 12 210 12 869 13 098 13 494 13 579 13 583
Bolig, lys og brensel 158 181 161 518 39 650 39 301 39 340 39 766 40 259 41 037 40 710 40 461
Møbler og husholdningsartikler mv 50 663 53 463 12 538 12 762 13 022 13 190 13 461 13 444 13 412 13 327
Helsepleie 23 484 24 410 5 885 5 904 5 931 6 067 6 116 6 113 6 135 6 182
Transport 116 659 125 967 29 092 29 274 29 859 32 391 30 769 31 537 31 474 31 376
Post- og teletjenester 25 854 26 714 6 220 6 562 6 980 6 254 6 691 6 647 7 063 7 393
Kultur og fritid 104 614 114 056 25 909 26 291 26 856 27 608 28 584 28 877 28 968 29 288
Utdanning 4 462 4 642 1 087 1 092 1 143 1 152 1 148 1 152 1 188 1 183
Hotell- og restauranttjenester 46 532 50 115 11 415 11 608 12 216 12 369 12 491 12 374 12 862 12 983
Andre varer og tjenester 82 365 88 735 20 633 20 665 20 971 21 612 22 076 22 399 22 634 22 448
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 220 13 394 13 157 13 972 14 189 14 290 14 969 15 180
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -5 784 -5 858 -6 175 -5 905 -6 017 -6 030 -6 238 -6 113
                     
Varekonsum1 428 799 461 680 106 541 107 900 109 127 114 178 114 903 116 314 116 787 116 606
Tjenestekonsum1 371 049 387 552 92 334 92 896 94 786 95 314 96 433 97 227 98 470 98 885
Boligtjenester 126 961 129 019 31 714 31 809 31 874 32 026 32 195 32 337 32 449 32 547
Andre tjenester 244 087 258 532 60 619 61 087 62 911 63 288 64 238 64 890 66 021 66 338
Standardtegn i tabeller