Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
30 Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 3,7 4,4 5,2 7,2 6,3 6,1 6,3 2,2
                     
Matvarer (IV) 3,9 4,5 4,5 4,7 3,4 6,5 4,0 1,6 6,0 3,1
Alkoholfrie drikkevarer (IV) 2,5 3,7 3,9 2,8 1,8 5,9 3,0 1,2 4,9 2,6
Alkoholholdige drikkevarer (IV) 6,0 5,4 10,9 4,4 5,6 12,5 3,0 2,8 5,2 4,2
Tobakk (IV) -1,9 1,0 -3,3 -4,0 3,0 -0,2 1,5 1,0 1,8 0,3
Klær og sko (HV) 8,3 14,6 1,6 9,1 12,3 18,0 15,4 14,5 11,9 2,2
Reparasjon av klær og sko mv. (T) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Husleie (T) 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2
Materialer for reparasjoner i leid bolig (IV) 3,4 2,8 -0,4 4,4 4,7 7,7 4,6 -0,3 0,5 -3,0
Tjenester i tilknytning til bolig (T) 0,5 2,8 0,5 0,5 0,5 1,0 2,2 3,4 4,5 3,4
Elektrisitet (IV) -1,4 4,3 -0,9 -9,1 -7,0 -6,5 3,1 19,7 9,6 0,9
Brensel og fjernvarme (IV) 14,9 3,6 14,9 11,2 10,7 -5,3 -4,6 5,2 19,9 -2,9
Rep. av hush. utstyr og lønnet husarb. (T) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Møbler og hvitevarer (V) 8,9 5,7 5,3 8,5 9,8 8,0 8,5 5,5 2,0 0,3
Div. husholdningsartikler og utstyr (IV, HV, V) 4,7 5,7 3,6 4,5 5,2 7,4 6,7 3,8 5,2 0,6
Legemidler, briller, ortopedisk utstyr (V) 3,5 4,1 3,7 3,0 2,4 6,9 3,3 3,1 3,6 -0,2
Helsetjenester (T) 0,8 3,8 0,0 1,5 1,2 4,2 4,2 3,4 3,4 2,1
Kjøp av egne transportmidler (V) 0,2 19,1 -3,1 0,2 2,9 31,5 13,5 16,4 16,9 -9,0
Reservedeler mv. (HV) 11,3 10,1 10,4 9,7 11,4 13,1 8,4 11,8 8,0 1,4
Bensin og oljer (IV) -4,2 -4,9 -4,4 -4,6 -5,4 -4,1 -3,8 -5,4 -6,3 -6,1
Lokal- og fjerntransport (T) 6,5 4,2 6,1 6,1 3,9 4,1 3,1 5,8 4,1 -0,5
Andre tj. tilkn. transport (T) 9,5 3,8 8,3 8,9 13,9 8,0 3,0 4,8 0,2 1,2
Teleutstyr (V) -17,6 -0,4 -15,0 -10,4 -17,7 -25,8 -10,3 -6,5 36,4 82,3
Post- og teletjenester (T) 6,7 3,7 1,2 7,0 16,9 5,5 9,2 1,8 -0,8 13,2
Foto- og IT-utstyr (V) 18,1 16,5 14,9 17,0 19,9 19,3 19,7 17,7 11,5 8,4
Varig fritidsutstyr (V) 15,0 13,2 11,8 14,6 16,8 15,5 17,0 13,8 8,6 4,8
Bøker, fritidsartikler (IV, HV) 2,7 8,6 1,1 2,3 4,2 8,8 11,9 8,0 6,4 0,8
Fritidstjenester (T) 1,7 5,1 4,1 1,8 1,7 3,6 3,3 6,5 6,7 6,5
Utdanning (T) 0,9 4,0 -5,6 -0,5 3,3 2,1 5,2 4,4 4,7 2,9
Hotell- og restauranttjenester (T) 7,0 7,7 5,6 4,1 11,0 10,2 9,6 6,0 5,7 5,0
Personlige varer (IV, HV, V) 3,5 6,6 2,5 3,1 3,6 7,1 7,5 5,7 6,2 -0,5
Personlige tjenester (T) 2,4 3,0 3,0 3,7 -0,3 3,7 2,9 3,3 2,3 1,9
Forsikring (T) 3,4 2,3 3,6 3,7 3,1 1,9 2,2 2,6 2,4 3,0
Finansielle og juridiske tjenester (T) 11,2 13,8 10,5 9,6 10,7 12,9 12,1 15,4 14,7 3,8
Husholdningenes kjøp i utlandet 13,1 9,1 12,7 12,5 13,3 11,3 8,2 6,5 13,3 8,7
Utlendingers kjøp i Norge 4,0 3,4 4,0 4,2 10,8 5,3 4,3 2,4 2,3 2,5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3,7 4,4 4,4 4,4 3,2 6,4 3,8 1,5 5,9 3,0
Alkoholdrikker og tobakk mv 2,3 3,5 4,1 0,6 4,5 6,0 2,3 2,0 3,8 2,4
Klær og skotøy 8,3 14,5 1,7 9,0 12,1 17,7 15,2 14,4 11,8 2,2
Bolig, lys og brensel 1,2 2,1 1,3 0,2 -0,1 -0,4 1,6 3,8 3,6 1,2
Møbler og husholdningsartikler mv 6,9 5,5 4,4 6,5 7,6 7,5 7,4 4,7 3,3 0,5
Helsepleie 1,9 3,9 1,6 2,1 1,7 5,3 3,8 3,3 3,5 1,2
Transport 2,6 8,0 0,8 2,0 3,8 13,2 5,7 7,5 6,1 -4,6
Post- og teletjenester 4,2 3,3 -0,4 5,2 13,2 2,9 7,6 1,1 2,1 17,3
Kultur og fritid 6,0 9,0 5,5 5,5 7,7 9,1 10,0 9,5 7,7 4,8
Utdanning 0,9 4,0 -5,6 -0,5 3,3 2,1 5,2 4,4 4,7 2,9
Hotell- og restauranttjenester 7,0 7,7 5,6 4,1 11,0 10,2 9,6 6,0 5,7 5,0
Andre varer og tjenester 5,9 7,7 5,7 5,7 5,0 7,6 7,1 8,3 7,9 2,4
Husholdningenes kjøp i utlandet 13,1 9,1 12,7 12,5 13,3 11,3 8,2 6,5 13,3 8,7
Utlendingers kjøp i Norge 4,0 3,4 4,0 4,2 10,8 5,3 4,3 2,4 2,3 2,5
                     
Varekonsum1 4,1 7,7 2,6 3,7 4,9 9,0 7,4 7,0 7,3 0,7
Tjenestekonsum1 4,1 4,4 3,6 3,6 5,2 4,7 4,5 4,6 3,9 3,3
Boligtjenester 1,3 1,6 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,4
Andre tjenester 5,6 5,9 4,9 4,9 7,3 6,5 6,1 6,1 5,0 4,4
Standardtegn i tabeller