Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
29 Konsum i husholdninger. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
Konsum i husholdninger 828 966 882 331 204 354 214 603 218 866 204 914 217 162 227 658 232 596 209 489
                     
Matvarer (IV) 93 306 97 495 23 438 23 796 24 521 22 953 24 368 24 172 26 002 23 656
Alkoholfrie drikkevarer (IV) 14 105 14 627 3 645 3 585 3 603 3 465 3 754 3 629 3 779 3 554
Alkoholholdige drikkevarer (IV) 18 317 19 314 4 738 4 699 5 229 4 106 4 878 4 831 5 500 4 278
Tobakk (IV) 14 890 15 042 3 812 3 587 3 747 3 735 3 869 3 624 3 813 3 747
Klær og sko (HV) 45 778 52 481 10 977 11 660 13 718 11 118 12 663 13 353 15 348 11 359
Reparasjon av klær og sko mv. (T) 638 654 159 160 161 162 163 164 165 166
Husleie (T) 114 953 116 675 28 660 28 939 28 971 28 802 29 079 29 376 29 418 29 154
Materialer for reparasjoner i leid bolig (IV) 1 829 1 880 482 506 482 386 505 505 485 374
Tjenester i tilknytning til bolig (T) 12 009 12 344 3 000 3 012 3 011 3 016 3 066 3 115 3 147 3 119
Elektrisitet (IV) 25 290 26 371 5 367 4 188 6 866 8 296 5 534 5 015 7 525 8 375
Brensel og fjernvarme (IV) 4 101 4 248 967 853 1 063 1 153 922 898 1 274 1 120
Rep. av hush. utstyr og lønnet husarb. (T) 2 356 2 414 587 591 594 598 602 605 609 613
Møbler og hvitevarer (V) 27 651 29 213 5 942 7 044 8 420 6 745 6 445 7 432 8 591 6 767
Div. husholdningsartikler og utstyr (IV, HV, V) 20 657 21 835 5 024 5 200 5 919 4 848 5 363 5 399 6 225 4 877
Legemidler, briller, ortopedisk utstyr (V) 10 066 10 481 2 594 2 463 2 811 2 349 2 680 2 539 2 914 2 344
Helsetjenester (T) 13 418 13 929 3 341 3 364 3 376 3 478 3 481 3 479 3 491 3 551
Kjøp av egne transportmidler (V) 42 791 50 957 11 236 11 518 10 612 12 390 12 751 13 408 12 408 11 280
Reservedeler mv. (HV) 4 574 5 037 1 038 1 104 1 432 1 132 1 125 1 234 1 546 1 149
Bensin og oljer (IV) 23 668 22 509 6 123 6 379 5 636 5 301 5 891 6 036 5 281 4 978
Lokal- og fjerntransport (T) 22 892 23 864 5 967 5 683 5 755 5 711 6 151 6 012 5 991 5 685
Andre tj. tilkn. transport (T) 22 733 23 599 5 786 5 546 6 251 5 561 5 962 5 813 6 263 5 630
Teleutstyr (V) 2 139 2 131 492 566 576 375 442 529 786 683
Post- og teletjenester (T) 23 715 24 583 5 498 5 947 6 728 5 850 6 002 6 057 6 674 6 620
Foto- og IT-utstyr (V) 14 202 16 542 3 102 3 520 4 620 3 534 3 714 4 143 5 150 3 830
Varig fritidsutstyr (V) 17 168 19 430 3 759 4 234 5 574 4 161 4 398 4 817 6 055 4 362
Bøker, fritidsartikler (IV, HV) 31 876 34 618 7 327 8 276 9 482 7 391 8 202 8 941 10 084 7 453
Fritidstjenester (T) 41 368 43 466 10 475 11 636 9 671 9 934 10 824 12 390 10 318 10 579
Utdanning (T) 4 462 4 642 1 061 1 016 1 190 1 219 1 116 1 061 1 246 1 254
Hotell- og restauranttjenester (T) 46 532 50 115 11 681 12 784 12 402 10 650 12 805 13 547 13 113 11 183
Personlige varer (IV, HV, V) 16 390 17 470 4 151 4 037 4 693 3 759 4 462 4 266 4 983 3 741
Personlige tjenester (T) 23 879 24 606 6 122 5 913 6 038 6 023 6 299 6 107 6 177 6 135
Forsikring (T) 10 795 11 039 2 679 2 732 2 731 2 703 2 738 2 802 2 796 2 785
Finansielle og juridiske tjenester (T) 31 301 35 620 7 663 7 771 8 305 8 534 8 587 8 971 9 529 8 855
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 900 19 293 10 263 10 114 15 037 20 557 11 623 10 989
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -6 440 -6 999 -5 583 -4 637 -6 716 -7 167 -5 712 -4 755
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 107 411 112 122 27 083 27 381 28 124 26 418 28 122 27 800 29 781 27 210
Alkoholdrikker og tobakk mv 33 207 34 356 8 550 8 286 8 976 7 840 8 748 8 455 9 313 8 025
Klær og skotøy 46 416 53 135 11 136 11 819 13 879 11 279 12 826 13 517 15 513 11 525
Bolig, lys og brensel 158 181 161 518 38 476 37 498 40 393 41 653 39 106 38 909 41 849 42 141
Møbler og husholdningsartikler mv 50 663 53 463 11 553 12 835 14 933 12 191 12 410 13 437 15 425 12 257
Helsepleie 23 484 24 410 5 935 5 827 6 187 5 827 6 161 6 018 6 405 5 895
Transport 116 659 125 967 30 151 30 231 29 686 30 095 31 879 32 503 31 489 28 722
Post- og teletjenester 25 854 26 714 5 990 6 513 7 304 6 224 6 444 6 586 7 460 7 303
Kultur og fritid 104 614 114 056 24 662 27 666 29 346 25 020 27 138 30 291 31 607 26 224
Utdanning 4 462 4 642 1 061 1 016 1 190 1 219 1 116 1 061 1 246 1 254
Hotell- og restauranttjenester 46 532 50 115 11 681 12 784 12 402 10 650 12 805 13 547 13 113 11 183
Andre varer og tjenester 82 365 88 735 20 615 20 453 21 767 21 019 22 086 22 146 23 485 21 516
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 900 19 293 10 263 10 114 15 037 20 557 11 623 10 989
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -6 440 -6 999 -5 583 -4 637 -6 716 -7 167 -5 712 -4 755
                     
Varekonsum1 428 799 461 680 104 214 107 215 119 002 107 196 111 966 114 769 127 749 107 926
Tjenestekonsum1 371 049 387 552 92 680 95 094 95 184 92 241 96 875 99 499 98 936 95 329
Boligtjenester 126 961 129 019 31 660 31 951 31 982 31 818 32 146 32 491 32 565 32 273
Andre tjenester 244 087 258 532 61 020 63 143 63 202 60 423 64 730 67 008 66 372 63 056
Standardtegn i tabeller