Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
28 Konsum i husholdninger. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
Konsum i husholdninger 846 292 905 818 208 636 219 045 225 222 209 001 222 891 232 834 241 091 220 584
                     
Matvarer (IV) 94 515 101 224 23 799 24 172 24 908 23 537 25 275 25 337 27 076 25 048
Alkoholfrie drikkevarer (IV) 14 475 15 688 3 684 3 745 3 724 3 645 3 982 3 953 4 109 3 881
Alkoholholdige drikkevarer (IV) 18 585 19 750 4 783 4 787 5 339 4 203 4 984 4 936 5 627 4 465
Tobakk (IV) 15 288 15 828 3 914 3 693 3 860 3 911 4 063 3 816 4 039 4 085
Klær og sko (HV) 44 079 47 935 10 811 10 773 13 540 9 958 11 834 11 736 14 407 9 863
Reparasjon av klær og sko mv. (T) 660 703 164 166 169 171 175 177 179 185
Husleie (T) 117 510 121 099 29 280 29 615 29 788 29 737 30 062 30 536 30 764 30 719
Materialer for reparasjoner i leid bolig (IV) 1 859 2 039 488 514 496 403 547 552 537 418
Tjenester i tilknytning til bolig (T) 12 379 12 979 3 081 3 120 3 122 3 151 3 211 3 265 3 352 3 357
Elektrisitet (IV) 32 020 27 048 6 687 5 536 9 723 8 697 5 078 4 413 8 860 10 834
Brensel og fjernvarme (IV) 4 426 4 566 1 055 933 1 130 1 192 978 956 1 440 1 380
Rep. av hush. utstyr og lønnet husarb. (T) 2 425 2 611 603 612 621 630 650 661 671 677
Møbler og hvitevarer (V) 27 306 29 442 5 891 6 891 8 367 6 733 6 517 7 446 8 746 6 847
Div. husholdningsartikler og utstyr (IV, HV, V) 20 567 22 142 4 976 5 184 5 923 4 862 5 425 5 487 6 368 5 093
Legemidler, briller, ortopedisk utstyr (V) 9 987 10 551 2 561 2 438 2 800 2 363 2 699 2 554 2 935 2 401
Helsetjenester (T) 14 301 15 378 3 545 3 604 3 634 3 782 3 813 3 876 3 907 4 050
Kjøp av egne transportmidler (V) 43 071 51 480 11 345 11 608 10 650 12 509 12 913 13 566 12 493 11 547
Reservedeler mv. (HV) 4 735 5 315 1 067 1 146 1 497 1 195 1 184 1 304 1 632 1 230
Bensin og oljer (IV) 25 602 24 939 6 773 7 191 5 856 5 552 6 615 6 796 5 976 5 848
Lokal- og fjerntransport (T) 23 742 25 441 6 123 5 968 6 044 6 060 6 540 6 462 6 378 6 204
Andre tj. tilkn. transport (T) 23 707 26 160 5 993 5 838 6 595 5 998 6 560 6 502 7 100 6 544
Teleutstyr (V) 3 085 3 384 690 763 968 735 778 842 1 028 747
Post- og teletjenester (T) 22 989 22 643 5 526 5 669 6 236 5 421 5 559 5 600 6 062 5 950
Foto- og IT-utstyr (V) 13 131 14 379 2 909 3 241 4 161 3 129 3 271 3 567 4 411 3 176
Varig fritidsutstyr (V) 16 247 17 818 3 597 4 005 5 174 3 845 4 072 4 419 5 482 3 891
Bøker, fritidsartikler (IV, HV) 32 384 35 845 7 472 8 434 9 637 7 605 8 429 9 208 10 602 7 860
Fritidstjenester (T) 42 777 46 268 10 802 12 017 10 203 10 523 11 513 13 104 11 128 11 522
Utdanning (T) 4 569 4 862 1 080 1 042 1 236 1 267 1 165 1 113 1 318 1 327
Hotell- og restauranttjenester (T) 48 038 53 993 11 989 13 213 12 959 11 249 13 720 14 694 14 330 12 416
Personlige varer (IV, HV, V) 16 536 18 075 4 169 4 092 4 773 3 848 4 606 4 429 5 192 3 987
Personlige tjenester (T) 24 811 26 809 6 356 6 214 6 376 6 393 6 867 6 724 6 825 6 811
Forsikring (T) 10 819 11 133 2 678 2 739 2 743 2 718 2 756 2 823 2 836 2 856
Finansielle og juridiske tjenester (T) 29 828 34 558 7 431 7 354 7 770 8 140 8 390 8 622 9 407 8 868
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 948 59 388 13 942 19 972 10 968 10 654 15 762 20 984 11 988 11 661
Utlendingers kjøp i Norge -24 113 -25 654 -6 628 -7 243 -5 768 -4 814 -7 100 -7 625 -6 115 -5 163
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 108 990 116 912 27 483 27 917 28 632 27 181 29 257 29 290 31 185 28 928
Alkoholdrikker og tobakk mv 33 874 35 579 8 696 8 480 9 198 8 114 9 047 8 752 9 666 8 550
Klær og skotøy 44 739 48 638 10 975 10 938 13 709 10 129 12 009 11 913 14 587 10 048
Bolig, lys og brensel 168 194 167 731 40 591 39 718 44 259 43 181 39 876 39 721 44 953 46 709
Møbler og husholdningsartikler mv 50 298 54 195 11 470 12 686 14 911 12 225 12 592 13 594 15 785 12 617
Helsepleie 24 288 25 928 6 107 6 042 6 434 6 145 6 512 6 429 6 843 6 451
Transport 120 859 133 334 31 300 31 752 30 642 31 314 33 812 34 630 33 578 31 373
Post- og teletjenester 26 074 26 027 6 217 6 432 7 204 6 156 6 338 6 443 7 090 6 697
Kultur og fritid 104 539 114 309 24 780 27 697 29 175 25 102 27 285 30 298 31 624 26 449
Utdanning 4 569 4 862 1 080 1 042 1 236 1 267 1 165 1 113 1 318 1 327
Hotell- og restauranttjenester 48 038 53 993 11 989 13 213 12 959 11 249 13 720 14 694 14 330 12 416
Andre varer og tjenester 81 995 90 575 20 633 20 399 21 662 21 098 22 619 22 598 24 260 22 522
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 948 59 388 13 942 19 972 10 968 10 654 15 762 20 984 11 988 11 661
Utlendingers kjøp i Norge -24 113 -25 654 -6 628 -7 243 -5 768 -4 814 -7 100 -7 625 -6 115 -5 163
                     
Varekonsum1 437 901 467 448 106 672 109 144 122 526 107 921 113 251 115 315 130 961 112 601
Tjenestekonsum1 378 556 404 636 94 651 97 172 97 496 95 240 100 979 104 160 104 257 101 485
Boligtjenester 129 889 134 078 32 361 32 735 32 910 32 888 33 273 33 801 34 116 34 077
Andre tjenester 248 667 270 558 62 290 64 437 64 586 62 352 67 706 70 359 70 141 67 408
Standardtegn i tabeller