Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
27 Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i alt 2,8 1,9 2,8 2,6 3,3 2,2 1,8 1,5 1,9 3,5
                     
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 2,1 0,7 2,1 1,8 2,5 1,0 0,7 0,3 0,8 3,3
Konsum i husholdninger 2,1 0,6 2,0 1,8 2,4 0,8 0,5 0,2 0,7 3,2
Konsum i ideelle organisasjoner 2,9 3,6 2,7 3,5 4,2 4,0 4,0 3,4 3,0 3,5
                     
Konsum i offentlig forvaltning 4,2 4,5 4,3 4,3 5,1 4,9 4,4 4,1 4,3 4,1
Konsum i statsforvaltningen 4,6 5,2 4,8 4,2 5,4 5,9 5,1 5,1 4,7 3,7
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 3,6 5,8 3,6 3,1 4,1 5,7 5,7 6,0 5,5 3,1
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 5,6 4,7 6,1 5,3 6,7 6,1 4,6 4,1 3,9 4,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 6,0 4,2 6,8 6,5 7,5 4,8 4,9 4,0 3,3 3,0
                     
Konsum i kommuneforvaltningen 3,8 3,7 3,7 4,4 4,8 3,9 3,7 3,2 3,8 4,5
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 3,6 3,3 3,6 4,2 4,6 3,5 3,3 2,8 3,5 4,4
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 4,8 5,0 4,5 5,3 6,0 5,3 5,1 4,5 5,0 4,9
                     
Personlig konsum 2,5 1,5 2,4 2,3 2,9 1,8 1,5 1,2 1,6 3,4
Kollektivt konsum 5,4 4,8 5,7 5,3 6,5 5,9 4,7 4,2 4,2 4,5
Standardtegn i tabeller