Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
26 Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i alt 4,1 5,5 2,0 4,2 4,3 5,4 5,5 5,5 5,5 1,7
                     
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 4,7 6,4 3,8 4,4 5,2 7,1 6,2 6,1 6,3 2,4
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 3,7 4,4 5,2 7,2 6,3 6,1 6,3 2,2
Konsum i ideelle organisasjoner 6,5 5,3 6,7 5,9 5,2 4,9 4,9 5,5 5,9 5,8
                     
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 -1,5 3,7 2,3 2,2 3,9 4,2 3,9 0,2
Konsum i statsforvaltningen 1,7 2,0 -1,8 1,6 1,5 1,4 2,5 2,1 2,0 0,4
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 0,8 2,4 -1,9 0,6 -0,0 2,3 3,1 2,5 1,6 1,1
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 2,6 1,6 -1,7 2,7 3,1 0,5 1,8 1,7 2,4 -0,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar -3,3 3,8 -8,4 -1,2 1,2 3,8 4,6 3,6 3,2 -2,2
                     
Konsum i kommuneforvaltningen 4,4 5,2 -1,3 6,1 3,3 3,0 5,5 6,6 5,9 0,0
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 4,8 4,9 -0,7 6,7 3,2 2,9 5,1 6,3 5,3 -0,3
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 2,5 6,7 -3,5 3,6 3,4 3,1 7,3 7,6 8,8 1,7
                     
Personlig konsum 4,3 5,8 2,6 4,4 4,5 6,0 5,8 5,8 5,7 1,9
Kollektivt konsum 2,6 2,9 -2,2 2,9 3,2 1,2 3,3 3,3 4,1 0,2
Standardtegn i tabeller