Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
25 Hovedtall for konsum. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i alt 1 263 410 1 332 839 310 159 321 341 329 381 318 988 327 225 339 019 347 608 324 359
                     
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 864 839 920 108 213 185 223 419 227 887 214 573 226 425 236 962 242 148 219 707
Konsum i husholdninger 828 966 882 331 204 354 214 603 218 866 204 914 217 162 227 658 232 596 209 489
Konsum i ideelle organisasjoner 35 873 37 778 8 832 8 816 9 022 9 660 9 263 9 303 9 552 10 218
                     
Konsum i offentlig forvaltning 398 571 412 731 96 974 97 921 101 494 104 415 100 799 102 057 105 459 104 652
Konsum i statsforvaltningen 207 093 211 241 50 365 51 871 52 290 53 324 51 616 52 972 53 329 53 537
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 105 968 108 494 25 839 26 595 26 877 27 279 26 645 27 257 27 313 27 573
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 101 125 102 747 24 525 25 276 25 413 26 045 24 971 25 715 26 016 25 964
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 27 186 28 213 6 615 6 676 6 964 7 191 6 918 6 918 7 186 7 031
                     
Konsum i kommuneforvaltningen 191 478 201 490 46 610 46 050 49 204 51 091 49 184 49 085 52 130 51 115
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 154 933 162 509 37 858 36 844 39 930 41 487 39 795 39 183 42 044 41 346
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 36 545 38 981 8 751 9 206 9 274 9 605 9 388 9 902 10 086 9 769
                     
Personlig konsum 1 125 741 1 191 111 276 883 286 858 294 695 283 339 292 865 303 402 311 505 288 625
Kollektivt konsum 137 670 141 728 33 277 34 483 34 687 35 650 34 360 35 617 36 102 35 733
Standardtegn i tabeller