Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
24 Hovedtall for konsum. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i alt 1 298 598 1 395 388 318 573 330 855 342 004 331 162 342 261 354 249 367 716 348 541
                     
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 883 221 946 102 217 710 228 203 234 652 219 112 232 788 242 823 251 378 231 649
Konsum i husholdninger 846 292 905 818 208 636 219 045 225 222 209 001 222 891 232 834 241 091 220 584
Konsum i ideelle organisasjoner 36 929 40 284 9 074 9 158 9 430 10 111 9 897 9 988 10 287 11 065
                     
Konsum i offentlig forvaltning 415 377 449 286 100 863 102 652 107 352 112 050 109 472 111 427 116 338 116 893
Konsum i statsforvaltningen 216 594 232 456 52 692 54 479 55 214 58 238 56 775 58 459 58 985 60 625
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 109 822 118 906 26 739 27 759 27 986 29 580 29 140 30 171 30 016 30 813
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 106 772 113 550 25 953 26 720 27 227 28 658 27 635 28 288 28 969 29 812
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 28 810 31 161 6 970 7 174 7 507 7 786 7 646 7 730 7 998 7 841
                     
Konsum i kommuneforvaltningen 198 783 216 830 48 171 48 173 52 139 53 812 52 698 52 968 57 353 56 267
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 160 475 173 925 39 075 38 447 42 208 43 433 42 442 42 040 46 010 45 189
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 38 307 42 905 9 096 9 725 9 931 10 379 10 255 10 928 11 343 11 078
                     
Personlig konsum 1 153 519 1 238 933 283 524 294 410 304 846 292 125 304 371 315 034 327 404 307 651
Kollektivt konsum 145 079 156 455 35 049 36 445 37 158 39 037 37 890 39 216 40 312 40 890
Standardtegn i tabeller