Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
21 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 8,4 1,6 10,6 6,9 3,9 -0,9 0,6 0,5 6,0 10,0
                     
Jordbruk og skogbruk -3,2 4,4 -41,6 -1,1 -2,7 1,6 47,2 4,3 5,8 5,0
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 19,7 -24,6 59,6 19,5 -4,6 -2,0 -33,0 -29,9 -35,4 -31,9
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 25,4 0,0 36,7 17,9 7,1 -11,3 -3,6 -2,1 17,7 32,9
Utvinning av råolje og naturgass 26,2 -0,6 38,3 18,0 7,0 -12,2 -4,9 -2,7 18,1 33,3
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,9 16,7 5,1 16,9 10,3 24,0 24,3 14,1 8,7 23,8
Bergverksdrift -11,0 4,9 -4,4 -24,3 -10,1 15,0 23,0 -8,7 -7,9 10,7
                     
Industri 2,6 3,6 4,1 5,1 -0,7 3,6 3,0 1,5 6,0 2,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4,0 3,3 4,4 7,2 -3,0 1,2 4,1 -1,5 8,6 6,8
Tekstil- og bekledningsindustri -1,0 -1,3 0,9 -6,0 0,2 3,2 -3,4 -6,0 -1,1 -1,8
Trelast- og trevareindustri 1,0 22,1 0,5 -0,5 0,5 11,1 24,6 28,2 25,9 13,3
Treforedling -11,6 6,8 -13,2 -15,8 -7,3 8,7 12,5 16,1 -9,1 -21,6
Forlag og grafisk industri -1,6 -1,7 -1,5 -1,5 -2,5 -2,0 -1,8 -1,6 -1,3 -1,4
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -7,8 10,8 -7,8 -5,5 -9,8 13,6 16,6 12,5 0,4 -12,7
Kjemiske råvarer 9,2 17,0 7,5 10,6 15,0 17,4 13,1 28,9 9,8 9,4
Metallindustri 66,6 0,0 73,2 112,8 72,0 40,6 4,3 -28,9 -11,7 -21,0
Verkstedindustri -1,9 -0,1 1,3 -2,5 -7,2 -5,1 -4,4 -0,2 9,5 9,2
Bygging av skip og oljeplattformer 5,8 5,3 6,9 6,3 3,9 3,2 2,9 5,0 9,8 8,8
Møbelindustri og annen industri -6,6 -7,7 -3,3 -7,3 -14,3 -12,8 -14,1 -9,4 5,9 4,3
                     
Kraftforsyning 31,6 -17,7 25,8 38,2 37,9 -7,4 -22,3 -35,7 -10,4 26,5
Vannforsyning -3,0 -0,6 -2,0 -2,8 -4,8 -2,6 -2,4 1,1 1,9 -0,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,1 11,7 10,1 10,2 10,4 10,5 10,9 11,7 13,4 10,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv -2,8 -0,3 -2,4 -5,0 -7,2 -1,6 -0,6 -1,4 2,3 0,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,5 5,9 -0,5 2,7 1,2 3,0 5,7 7,1 7,2 6,0
Rørtransport 4,1 -12,4 8,4 2,0 6,4 -7,3 -18,0 -6,7 -17,0 -3,2
Utenriks sjøfart 7,6 18,9 -10,4 14,7 14,2 0,8 40,6 22,2 16,9 19,2
Transport ellers 3,0 2,0 -1,4 1,0 5,6 5,4 2,4 2,3 -1,3 -2,6
Post og telekommunikasjon -7,3 -11,8 -0,6 -10,1 -15,6 -15,3 -16,7 -8,5 -6,6 -9,7
Finansiell tjenesteyting -7,9 0,5 -6,5 -8,8 -7,8 -3,3 -0,8 0,3 5,5 5,1
Boligtjenester (husholdninger) 4,6 0,1 4,3 4,6 4,2 1,8 -0,2 0,2 -1,4 -0,5
Forretningsmessig tjenesteyting 5,6 6,3 5,6 6,1 6,0 6,8 5,9 6,1 6,2 6,1
Offentlig administrasjon og forsvar 6,1 5,5 6,8 6,4 7,2 7,0 5,2 5,1 4,6 4,3
Undervisning 3,2 3,2 3,2 3,0 4,5 3,4 3,1 3,4 3,1 3,3
Helse- og sosialtjenester 4,4 5,9 4,6 4,9 4,6 5,9 5,6 5,8 6,1 4,6
Andre sosiale og personlige tjenester 2,2 4,2 2,2 2,7 3,2 5,3 4,8 3,7 3,1 2,2
                     
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,6 2,4 4,1 3,7 3,0 3,0 2,0 1,6 3,1 3,7
Merverdi og investeringsavgift 5,8 3,1 5,5 5,9 7,6 3,6 3,8 2,9 2,1 4,4
Andre produktskatter, netto 6,8 -1,6 8,2 7,7 12,9 -0,1 -0,7 -0,2 -5,2 8,1
Statistiske avvik .. .. .. .. .. -61,2 .. -100,0 .. 312,0
                     
Fastlands-Norge (basisverdi) 3,4 2,5 3,8 3,3 2,4 2,9 1,9 1,5 3,4 3,6
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 4,3 5,1 4,6 4,6 5,2 5,7 4,9 5,0 4,9 3,8
Statsforvaltningen 5,3 6,8 5,9 4,8 6,0 7,8 6,3 6,8 6,4 3,7
Sivil forvaltning 5,1 7,1 5,6 4,5 5,7 8,0 6,4 7,1 6,8 4,1
Forsvar 6,8 4,8 8,0 7,8 8,4 5,9 5,1 4,9 3,5 0,7
Kommuneforvaltningen 3,5 3,9 3,5 4,5 4,5 4,1 3,9 3,5 3,8 3,9
Standardtegn i tabeller