Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
20 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2,5 3,7 -0,4 2,4 2,0 2,5 3,5 3,8 4,8 0,9
                     
Jordbruk og skogbruk -0,0 11,7 26,6 1,9 -6,3 10,3 89,6 6,1 14,4 8,2
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,1 16,8 -5,1 -9,9 11,4 22,3 20,3 13,6 11,9 5,5
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest -4,3 -5,1 -5,9 -4,6 -3,7 -4,6 -6,7 -7,0 -2,4 -0,4
Utvinning av råolje og naturgass -5,2 -6,0 -7,3 -5,3 -4,4 -6,1 -6,9 -8,3 -2,8 -0,1
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20,6 15,2 31,3 17,3 14,4 40,0 -2,7 24,1 6,8 -4,7
Bergverksdrift 16,3 17,7 11,6 25,5 43,7 53,7 -10,6 25,7 16,0 -14,9
                     
Industri 6,9 4,3 0,7 5,2 8,6 5,1 5,5 3,9 3,0 -1,9
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 3,1 1,7 -0,9 -0,2 4,7 2,3 1,8 1,3 1,2 -1,9
Tekstil- og bekledningsindustri 11,7 -3,2 7,6 17,0 6,7 3,9 3,7 -6,5 -13,9 -19,7
Trelast- og trevareindustri 6,8 2,9 -4,1 4,5 11,1 5,9 7,3 3,1 -4,0 -17,3
Treforedling 16,4 -5,2 8,0 14,6 18,3 -10,2 -0,7 -4,0 -5,4 -6,8
Forlag og grafisk industri 5,2 0,3 -1,3 4,5 4,4 0,2 0,2 -0,9 1,6 -4,5
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 10,2 3,2 4,7 8,4 11,4 4,3 4,1 2,5 1,8 -2,0
Kjemiske råvarer -9,2 0,7 -9,8 -10,7 -4,8 2,7 -2,9 2,2 1,0 -4,4
Metallindustri -32,4 0,8 -35,2 -36,0 -29,9 -2,0 1,0 3,7 1,0 -1,7
Verkstedindustri 17,0 9,0 9,0 16,6 17,9 8,6 10,9 8,5 8,1 1,2
Bygging av skip og oljeplattformer 15,6 9,1 9,5 17,7 13,7 10,5 11,9 7,1 6,9 5,5
Møbelindustri og annen industri 13,7 2,2 2,7 7,6 28,0 12,5 1,5 1,5 -6,1 -9,9
                     
Kraftforsyning -9,2 9,5 -11,4 -11,6 -18,4 -9,9 11,4 29,2 17,4 6,5
Vannforsyning 1,4 12,3 4,9 -3,3 -1,3 0,1 6,7 19,0 24,3 14,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 3,8 7,6 -1,4 0,9 1,7 4,2 9,2 9,4 7,9 -1,9
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 8,5 9,7 5,0 7,9 11,2 11,8 8,2 8,5 10,2 2,8
Hotell- og restaurantvirksomhet 6,7 8,0 5,1 3,5 11,3 10,4 10,1 6,3 5,9 4,6
Rørtransport 0,9 0,1 -1,9 3,1 -0,4 -5,4 1,6 -3,3 7,4 14,6
Utenriks sjøfart -3,8 0,5 -4,4 -3,2 1,1 0,0 0,6 0,6 0,6 0,2
Transport ellers 3,9 5,8 2,7 3,0 4,0 6,9 5,3 7,6 3,7 4,4
Post og telekommunikasjon 6,9 11,5 0,2 6,5 13,5 12,8 15,6 10,1 8,1 10,4
Finansiell tjenesteyting 13,7 12,2 13,7 11,9 14,3 12,9 11,1 13,6 11,2 1,6
Boligtjenester (husholdninger) -1,2 -1,9 -1,0 -1,3 -1,8 -2,1 -2,2 -1,9 -1,4 -1,0
Forretningsmessig tjenesteyting 6,5 6,8 3,3 6,4 -2,8 0,4 6,8 10,2 10,3 3,1
Offentlig administrasjon og forsvar 2,0 3,2 -6,1 2,6 3,7 3,2 5,4 2,0 2,4 -2,7
Undervisning 1,7 2,6 -5,0 3,6 -2,1 0,5 2,6 5,1 2,5 -4,4
Helse- og sosialtjenester 2,8 4,1 -1,4 3,1 3,5 3,1 4,9 4,4 3,9 1,7
Andre sosiale og personlige tjenester 6,0 3,7 3,6 4,6 5,8 1,9 3,7 3,8 5,3 2,1
                     
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 4,8 6,2 1,3 4,6 3,7 4,7 6,5 6,9 6,8 1,1
Merverdi og investeringsavgift 6,2 6,4 5,3 9,9 2,8 5,0 6,6 4,2 9,6 2,4
Andre produktskatter, netto 2,1 7,3 0,7 0,8 3,2 10,1 6,2 7,3 5,7 -1,7
Statistiske avvik .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                     
Fastlands-Norge (basisverdi) 4,8 6,1 0,9 4,1 3,8 4,4 6,5 7,1 6,5 1,1
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 2,2 3,3 -3,7 2,6 1,2 1,6 3,9 4,1 3,5 -1,2
Statsforvaltningen 2,1 2,2 -3,6 1,4 1,8 0,8 3,1 2,5 2,5 -1,8
Sivil forvaltning 2,5 2,1 -2,9 1,7 2,1 0,6 2,9 2,6 2,6 -1,4
Forsvar -0,7 2,6 -8,3 -0,8 0,1 1,8 5,0 2,2 1,7 -4,2
Kommuneforvaltningen 2,2 4,1 -3,9 3,7 0,7 2,3 4,5 5,4 4,3 -0,7
Standardtegn i tabeller