Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
16 Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produktinnsats 7,7 6,4 5,1 6,8 8,2 7,8 5,5 6,5 5,8 1,7
                     
Jordbruk og skogbruk -4,1 -4,4 -4,8 -2,6 -7,9 -4,4 -5,6 -4,1 -2,1 -4,4
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 0,9 22,6 -1,5 -9,3 8,7 23,8 27,7 27,4 14,9 8,4
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 6,2 1,6 8,1 5,4 5,5 6,9 -4,0 2,8 1,1 -0,9
Utvinning av råolje og naturgass 1,1 -4,2 -1,0 1,1 2,1 -4,3 -4,8 -6,2 -1,4 0,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20,5 15,2 31,0 17,2 14,5 39,5 -2,3 24,0 6,9 -4,4
Bergverksdrift 8,8 15,2 2,8 18,3 33,2 42,3 -7,9 22,1 13,9 -11,2
                     
Industri 11,4 3,9 7,2 9,1 12,7 4,1 4,7 4,0 3,0 -1,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -0,8 2,4 -4,5 -3,3 0,3 2,3 2,9 2,3 2,2 -0,9
Tekstil- og bekledningsindustri 11,1 -3,2 6,9 16,1 6,2 3,2 3,8 -6,0 -13,4 -19,3
Trelast- og trevareindustri 7,6 3,3 -3,1 5,4 11,9 6,1 7,5 3,5 -3,6 -16,6
Treforedling -6,5 -4,6 -13,1 -7,9 -4,9 -9,4 -0,1 -3,4 -4,8 -6,2
Forlag og grafisk industri 4,0 0,7 -2,3 3,4 3,3 0,6 0,6 -0,4 1,9 -4,1
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 6,9 1,2 10,6 3,3 5,5 2,0 0,6 1,3 1,0 -1,7
Kjemiske råvarer 8,0 1,2 7,3 6,4 13,2 3,1 -2,2 2,7 1,4 -3,9
Metallindustri 13,7 1,6 9,2 8,1 18,0 -1,2 1,8 4,4 1,6 -1,1
Verkstedindustri 22,9 9,2 14,6 22,2 23,8 8,6 10,9 9,2 8,5 1,7
Bygging av skip og oljeplattformer 40,6 9,2 33,1 42,7 39,1 10,7 12,1 7,4 6,7 5,5
Møbelindustri og annen industri 4,7 2,5 -5,2 -0,8 17,7 12,6 1,8 1,8 -5,8 -9,6
                     
Kraftforsyning -6,5 8,8 -8,3 -8,6 -14,3 -7,6 9,8 25,2 15,0 5,5
Vannforsyning 1,0 -4,5 -3,3 7,1 4,3 2,3 -0,3 -9,0 -10,4 -4,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,5 10,0 7,2 9,8 10,6 13,3 9,5 9,5 8,0 -1,6
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 9,3 9,4 6,0 8,6 12,1 11,7 8,0 8,5 9,3 3,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 6,9 8,2 5,3 3,7 11,4 10,7 10,3 6,5 6,1 4,8
Rørtransport 1,8 1,2 -0,9 3,9 0,6 -4,0 2,8 -1,8 7,8 14,3
Utenriks sjøfart -3,3 1,0 -3,9 -2,6 1,6 0,6 1,2 1,2 1,1 0,6
Transport ellers 4,6 6,1 3,7 3,8 4,8 7,4 5,6 8,0 3,4 4,3
Post og telekommunikasjon 9,3 13,9 3,2 9,3 18,0 15,6 19,0 12,2 9,6 11,9
Finansiell tjenesteyting 2,8 9,9 3,2 1,1 4,3 6,2 7,6 11,2 14,2 8,9
Boligtjenester (husholdninger) 6,6 7,8 6,3 6,8 7,8 8,4 8,5 7,8 6,6 5,5
Forretningsmessig tjenesteyting 11,0 10,1 7,5 11,0 2,1 15,8 4,3 9,6 10,4 3,4
Offentlig administrasjon og forsvar -0,0 5,0 -1,1 1,6 1,0 1,9 4,4 5,7 7,9 1,2
Undervisning 5,5 3,1 3,7 7,3 8,8 7,5 5,3 1,9 -1,9 2,8
Helse- og sosialtjenester 5,8 3,4 5,4 6,6 4,9 4,6 4,2 2,7 2,3 3,0
Andre sosiale og personlige tjenester 7,8 4,7 6,2 6,8 7,1 3,4 4,3 5,1 5,9 4,9
                     
Fastlands-Norge (markedsverdi) 8,5 6,9 5,6 7,5 8,7 8,3 6,3 7,0 6,3 1,8
Fastlands-Norge (basisverdi) 8,5 6,9 5,6 7,5 8,7 8,3 6,3 7,0 6,3 1,8
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 2,4 3,1 1,7 3,5 3,2 2,8 3,1 3,3 3,0 1,6
Statsforvaltningen 1,1 2,3 0,7 2,2 1,6 2,6 2,3 2,3 1,9 0,2
Sivil forvaltning 2,5 1,8 2,5 2,8 1,2 2,0 2,1 1,8 1,5 0,2
Forsvar -4,6 4,1 -6,8 -0,5 3,4 5,1 3,2 4,3 4,0 0,1
Kommuneforvaltningen 4,1 4,1 3,1 5,4 5,3 3,1 4,2 4,6 4,5 3,3
Standardtegn i tabeller