Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
15 Produktinnsats. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produktinnsats 1 544 686 1 643 465 382 448 372 337 406 918 412 920 403 481 396 579 430 484 419 775
                     
Jordbruk og skogbruk 15 606 14 926 5 824 3 814 2 909 2 923 5 495 3 659 2 849 2 794
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 14 990 18 371 3 257 3 165 4 865 4 586 4 160 4 033 5 591 4 971
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 72 145 73 328 18 456 17 538 18 421 18 960 17 722 18 027 18 619 18 783
Utvinning av råolje og naturgass 50 497 48 395 12 113 12 322 12 887 12 602 11 528 11 562 12 703 12 706
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 21 649 24 933 6 343 5 216 5 534 6 357 6 194 6 465 5 916 6 077
Bergverksdrift 6 037 6 957 1 684 1 475 1 725 1 640 1 552 1 801 1 964 1 456
                     
Industri 456 331 474 309 111 151 107 199 120 425 122 421 116 413 111 445 124 030 121 124
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 96 252 98 578 23 064 22 621 26 032 25 088 23 723 23 151 26 616 24 860
Tekstil- og bekledningsindustri 3 951 3 826 949 888 1 054 1 094 985 835 912 882
Trelast- og trevareindustri 16 112 16 636 3 961 3 595 4 361 4 451 4 260 3 719 4 205 3 713
Treforedling 13 612 12 989 3 254 3 322 3 378 3 313 3 252 3 209 3 215 3 108
Forlag og grafisk industri 23 861 24 026 5 768 5 650 6 072 6 410 5 804 5 625 6 186 6 147
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 75 188 76 117 18 662 18 292 19 409 19 203 18 772 18 536 19 605 18 868
Kjemiske råvarer 24 019 24 315 6 053 5 822 6 070 6 265 5 919 5 977 6 154 6 022
Metallindustri 46 668 47 400 11 706 10 944 11 789 12 088 11 917 11 420 11 975 11 956
Verkstedindustri 87 723 95 833 21 097 20 058 23 510 25 033 23 395 21 898 25 507 25 464
Bygging av skip og oljeplattformer 58 764 64 156 14 147 13 768 15 917 16 524 15 853 14 793 16 986 17 434
Møbelindustri og annen industri 10 182 10 433 2 489 2 239 2 833 2 951 2 534 2 280 2 668 2 668
                     
Kraftforsyning 11 896 12 943 2 662 2 455 3 027 3 466 2 921 3 074 3 482 3 657
Vannforsyning 1 722 1 645 415 448 439 430 413 408 394 409
Bygge- og anleggsvirksomhet 143 868 158 296 35 983 33 888 38 337 40 389 39 386 37 123 41 399 39 745
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 140 376 153 516 34 220 34 352 39 274 36 346 36 966 37 262 42 941 37 447
Hotell- og restaurantvirksomhet 26 069 28 214 6 535 7 314 6 828 5 967 7 208 7 793 7 246 6 251
Rørtransport 2 040 2 064 477 475 538 527 490 467 580 603
Utenriks sjøfart 77 501 78 300 20 416 18 643 19 934 18 628 20 655 18 868 20 149 18 734
Transport ellers 100 874 106 985 25 396 25 907 26 361 24 937 26 812 27 969 27 267 26 017
Post og telekommunikasjon 43 708 49 764 10 180 10 863 12 338 11 937 12 116 12 184 13 527 13 360
Finansiell tjenesteyting 43 365 47 645 10 748 10 849 11 234 11 188 11 569 12 065 12 824 12 188
Boligtjenester (husholdninger) 37 763 40 707 9 314 9 613 9 723 9 874 10 106 10 360 10 367 10 413
Forretningsmessig tjenesteyting 174 628 192 337 42 481 40 512 45 804 53 064 44 321 44 388 50 564 54 860
Offentlig administrasjon og forsvar 56 456 59 261 14 015 14 191 14 125 14 395 14 637 14 994 15 235 14 567
Undervisning 25 723 26 525 6 261 6 440 6 724 6 770 6 592 6 564 6 599 6 961
Helse- og sosialtjenester 47 762 49 402 11 807 12 047 12 070 12 384 12 299 12 377 12 342 12 761
Andre sosiale og personlige tjenester 45 827 47 971 11 167 11 149 11 816 12 088 11 647 11 720 12 517 12 674
                     
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 393 000 1 489 773 343 099 335 680 368 025 374 805 364 614 359 217 391 137 381 656
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 393 000 1 489 773 343 099 335 680 368 025 374 805 364 614 359 217 391 137 381 656
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 126 122 129 985 31 326 31 699 31 846 32 128 32 301 32 746 32 809 32 636
Statsforvaltningen 71 425 73 037 17 773 17 952 18 035 18 120 18 174 18 362 18 381 18 160
Sivil forvaltning 58 583 59 665 14 568 14 733 14 775 14 802 14 867 15 005 14 991 14 838
Forsvar 12 842 13 372 3 205 3 218 3 260 3 318 3 307 3 357 3 391 3 322
Kommuneforvaltningen 54 698 56 947 13 553 13 747 13 811 14 008 14 127 14 384 14 428 14 476
Standardtegn i tabeller