Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
14 Produktinnsats. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produktinnsats 1 614 360 1 792 261 395 912 392 782 433 784 443 223 440 224 433 927 474 887 471 916
                     
Jordbruk og skogbruk 16 352 16 358 6 083 4 106 3 054 3 101 6 007 4 111 3 139 3 167
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 15 868 19 809 3 443 3 407 5 203 4 902 4 501 4 345 6 061 5 518
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 74 632 79 561 18 955 18 260 19 446 20 198 19 247 19 621 20 494 21 186
Utvinning av råolje og naturgass 52 238 52 496 12 496 12 834 13 545 13 390 12 525 12 574 14 007 14 325
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 22 395 27 064 6 459 5 426 5 900 6 808 6 722 7 047 6 488 6 860
Bergverksdrift 6 343 7 551 1 754 1 552 1 850 1 744 1 677 1 945 2 185 1 651
                     
Industri 489 835 536 736 117 432 116 671 133 542 136 044 133 169 126 986 140 536 139 982
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 100 318 105 477 23 879 23 978 27 400 26 760 25 379 25 355 27 984 26 593
Tekstil- og bekledningsindustri 4 112 4 075 940 975 1 119 1 134 1 020 950 971 936
Trelast- og trevareindustri 16 462 18 583 4 000 3 666 4 577 4 793 4 753 4 198 4 839 4 313
Treforedling 14 338 13 992 3 380 3 518 3 666 3 520 3 470 3 398 3 605 3 538
Forlag og grafisk industri 24 218 24 874 5 842 5 730 6 222 6 603 6 008 5 816 6 447 6 458
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 84 906 88 512 21 449 21 337 21 153 20 292 21 525 21 912 24 783 25 157
Kjemiske råvarer 25 738 26 928 6 368 6 270 6 732 6 902 6 583 6 498 6 945 7 128
Metallindustri 54 671 64 204 12 697 13 081 16 052 16 474 17 136 15 330 15 263 15 002
Verkstedindustri 92 577 107 321 21 740 21 220 26 073 28 033 26 652 24 542 28 093 28 421
Bygging av skip og oljeplattformer 61 549 70 577 14 557 14 477 17 282 18 117 17 613 16 314 18 533 19 377
Møbelindustri og annen industri 10 946 12 193 2 580 2 420 3 266 3 416 3 031 2 674 3 073 3 058
                     
Kraftforsyning 13 005 14 082 2 859 2 713 3 459 3 776 3 107 3 191 4 009 4 321
Vannforsyning 1 847 1 866 439 486 486 478 470 462 455 485
Bygge- og anleggsvirksomhet 149 207 175 142 37 044 35 250 40 504 43 736 43 514 41 380 46 511 45 407
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 146 063 164 749 35 454 35 924 41 375 38 457 39 583 39 933 46 775 41 497
Hotell- og restaurantvirksomhet 27 258 30 382 6 777 7 724 7 222 6 366 7 727 8 445 7 844 6 953
Rørtransport 2 118 2 249 495 496 565 561 534 510 643 682
Utenriks sjøfart 76 407 80 473 19 402 19 279 20 161 18 877 20 442 19 633 21 521 20 613
Transport ellers 106 244 117 306 26 635 27 445 28 200 26 464 29 330 30 860 30 651 29 712
Post og telekommunikasjon 44 876 52 507 10 486 11 150 12 731 12 449 12 787 12 878 14 393 14 379
Finansiell tjenesteyting 44 362 49 580 11 022 11 120 11 518 11 576 12 048 12 558 13 398 12 896
Boligtjenester (husholdninger) 36 760 41 344 9 162 9 287 9 401 9 783 10 307 10 441 10 813 11 008
Forretningsmessig tjenesteyting 180 955 207 086 43 895 42 169 48 034 56 538 47 658 47 910 54 980 60 859
Offentlig administrasjon og forsvar 59 030 64 609 14 583 14 940 14 996 15 444 15 923 16 375 16 867 16 437
Undervisning 26 618 28 071 6 458 6 717 7 036 7 080 6 965 6 923 7 104 7 607
Helse- og sosialtjenester 49 211 52 062 12 073 12 488 12 609 12 964 12 946 13 050 13 102 13 785
Andre sosiale og personlige tjenester 47 368 50 739 11 462 11 598 12 393 12 685 12 279 12 370 13 405 13 772
                     
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 461 202 1 629 978 357 059 354 746 393 613 403 586 400 000 394 164 432 228 429 436
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 461 202 1 629 978 357 059 354 746 393 613 403 586 400 000 394 164 432 228 429 436
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 131 155 139 727 32 404 33 189 33 587 34 094 34 646 35 203 35 784 36 227
Statsforvaltningen 74 364 78 827 18 400 18 790 19 066 19 318 19 585 19 838 20 085 20 200
Sivil forvaltning 60 878 64 266 15 061 15 379 15 581 15 774 15 977 16 166 16 348 16 451
Forsvar 13 486 14 561 3 339 3 411 3 485 3 544 3 608 3 673 3 737 3 750
Kommuneforvaltningen 56 791 60 901 14 004 14 399 14 521 14 776 15 061 15 365 15 699 16 026
Standardtegn i tabeller