Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
13 Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produksjon i alt 6,8 2,8 8,0 5,9 4,4 1,4 2,7 1,8 5,2 7,9
                     
Jordbruk og skogbruk 1,0 4,2 0,9 1,4 1,4 2,9 4,5 4,1 5,2 5,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 12,2 -10,8 29,2 12,2 0,8 0,9 -16,0 -13,8 -15,1 -13,3
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 22,2 0,5 31,4 15,9 6,6 -9,5 -2,5 -1,5 15,8 29,0
Utvinning av råolje og naturgass 23,7 -0,1 34,2 16,5 6,7 -10,7 -4,0 -2,1 16,8 30,4
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 5,4 10,3 3,5 9,8 7,8 13,7 14,7 9,1 5,6 14,1
Bergverksdrift -1,6 3,8 0,6 -7,4 -0,8 8,0 11,4 -1,5 -0,8 8,3
                     
Industri 6,0 4,9 5,9 6,2 6,5 6,0 6,8 3,8 3,2 3,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4,2 2,8 5,1 4,3 2,6 3,6 3,5 2,2 2,0 1,9
Tekstil- og bekledningsindustri 2,0 0,9 0,7 3,4 3,3 2,5 1,2 0,1 -0,3 0,7
Trelast- og trevareindustri 1,8 13,5 0,8 1,4 3,4 8,4 15,2 16,4 14,9 9,7
Treforedling 0,6 3,4 -1,1 -0,1 3,7 4,5 5,1 3,7 0,4 -0,4
Forlag og grafisk industri 0,2 0,5 0,0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 8,2 4,4 13,1 5,3 0,6 -1,5 3,0 3,3 12,8 17,4
Kjemiske råvarer 7,6 6,5 5,6 8,7 10,7 7,9 7,4 7,1 3,6 7,9
Metallindustri 24,7 12,4 18,0 32,2 40,4 31,9 26,0 3,4 -7,3 -10,7
Verkstedindustri 2,8 4,0 2,3 2,8 4,2 4,3 5,2 3,8 2,7 2,8
Bygging av skip og oljeplattformer 5,0 5,1 3,8 5,4 7,0 6,3 6,6 4,9 2,9 3,3
Møbelindustri og annen industri 1,7 2,5 0,8 1,6 2,5 2,6 3,7 1,9 2,0 0,9
                     
Kraftforsyning 26,4 -14,2 21,2 31,2 32,1 -5,3 -17,8 -29,8 -8,2 22,4
Vannforsyning 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 6,0 8,5 5,6 6,0 7,0 7,6 8,6 8,8 8,9 7,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 0,5 1,4 0,5 -0,6 -1,5 0,8 1,3 0,5 2,8 2,4
Hotell- og restaurantvirksomhet 3,1 4,4 2,3 3,9 3,6 3,5 4,5 4,7 4,6 5,1
Rørtransport 4,1 -10,6 7,9 2,1 6,2 -6,1 -15,7 -5,6 -14,7 -2,0
Utenriks sjøfart 1,0 8,4 -1,8 5,5 -2,0 4,8 13,0 7,1 8,6 11,8
Transport ellers 4,5 3,3 3,5 3,5 5,7 3,7 3,6 3,5 2,7 3,9
Post og telekommunikasjon -1,7 -3,1 1,4 -3,0 -5,2 -5,1 -5,6 -1,5 -0,5 -1,6
Finansiell tjenesteyting -4,3 0,9 -3,2 -4,8 -4,3 -1,5 -0,0 0,7 4,2 4,2
Boligtjenester (husholdninger) 2,1 1,4 2,2 1,9 2,1 1,5 1,0 1,5 1,6 2,0
Forretningsmessig tjenesteyting 4,6 5,1 4,5 5,0 5,3 5,4 5,1 4,9 5,0 5,1
Offentlig administrasjon og forsvar 5,5 5,0 5,7 5,7 6,6 5,9 5,0 4,5 4,5 4,7
Undervisning 3,2 3,0 3,2 3,1 4,5 3,3 2,9 2,8 3,0 3,6
Helse- og sosialtjenester 4,0 5,0 4,2 4,4 4,6 5,2 5,0 4,9 5,1 4,2
Andre sosiale og personlige tjenester 2,7 3,4 2,4 3,1 3,8 4,3 3,9 2,7 2,7 2,8
                     
Fastlands-Norge 4,2 3,4 4,2 4,0 4,3 3,9 3,8 2,7 3,4 4,1
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 4,2 4,6 4,3 4,4 5,2 5,1 4,5 4,3 4,5 4,1
Statsforvaltningen 4,9 5,7 5,1 4,6 5,7 6,4 5,5 5,5 5,3 3,9
Sivil forvaltning 4,7 5,9 4,9 4,3 5,4 6,7 5,6 5,7 5,6 4,1
Forsvar 6,0 4,3 6,8 6,5 7,5 4,9 4,9 4,0 3,3 3,1
Kommuneforvaltningen 3,6 3,6 3,5 4,3 4,6 3,9 3,7 3,1 3,7 4,2
Standardtegn i tabeller