Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
12 Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produksjon i alt 4,7 4,7 1,8 4,0 4,7 4,7 4,2 4,9 5,0 1,3
                     
Jordbruk og skogbruk -2,2 3,2 -2,2 -0,1 -7,2 2,6 1,2 2,6 7,0 2,1
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 0,4 19,9 -3,1 -9,5 9,9 23,1 24,4 21,3 13,6 7,0
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest -2,9 -4,2 -4,0 -3,2 -2,5 -3,0 -6,3 -5,6 -1,9 -0,4
Utvinning av råolje og naturgass -4,5 -5,8 -6,6 -4,6 -3,7 -5,9 -6,7 -8,1 -2,6 -0,0
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20,5 15,2 31,2 17,2 14,4 39,8 -2,5 24,0 6,9 -4,5
Bergverksdrift 11,8 16,3 6,3 21,2 37,4 47,0 -9,0 23,6 14,8 -12,8
                     
Industri 10,1 4,1 5,3 8,0 11,5 4,4 5,0 3,9 3,0 -1,3
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 0,1 2,2 -3,6 -2,5 1,4 2,3 2,6 2,1 2,0 -1,2
Tekstil- og bekledningsindustri 11,4 -3,2 7,2 16,5 6,4 3,5 3,7 -6,2 -13,6 -19,5
Trelast- og trevareindustri 7,4 3,1 -3,4 5,1 11,6 6,0 7,5 3,3 -3,7 -16,8
Treforedling -1,1 -4,8 -8,1 -2,6 0,5 -9,7 -0,2 -3,6 -5,0 -6,4
Forlag og grafisk industri 4,5 0,5 -1,9 3,8 3,7 0,5 0,4 -0,6 1,7 -4,3
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 7,6 1,7 9,2 4,4 6,8 2,5 1,4 1,6 1,2 -1,8
Kjemiske råvarer 3,5 1,1 2,9 2,0 8,6 3,0 -2,4 2,5 1,3 -4,0
Metallindustri 3,0 1,5 -1,1 -2,1 6,9 -1,3 1,7 4,3 1,5 -1,2
Verkstedindustri 20,7 9,2 12,5 20,1 21,6 8,6 10,9 8,9 8,4 1,5
Bygging av skip og oljeplattformer 33,1 9,1 26,0 35,2 31,5 10,6 12,0 7,4 6,8 5,5
Møbelindustri og annen industri 8,2 2,4 -2,1 2,5 21,7 12,6 1,7 1,7 -6,0 -9,7
                     
Kraftforsyning -8,5 9,3 -10,6 -10,9 -17,4 -9,4 11,0 28,3 16,8 6,3
Vannforsyning 1,2 4,9 1,3 1,2 1,2 1,1 3,7 6,2 8,6 6,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,0 9,2 4,0 6,5 7,3 9,9 9,4 9,5 7,9 -1,7
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 8,9 9,5 5,5 8,2 11,6 11,7 8,1 8,5 9,8 2,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 6,8 8,1 5,2 3,6 11,3 10,6 10,2 6,4 6,0 4,7
Rørtransport 1,0 0,2 -1,8 3,2 -0,3 -5,3 1,7 -3,1 7,4 14,6
Utenriks sjøfart -3,4 0,9 -4,0 -2,8 1,4 0,5 1,0 1,1 1,0 0,5
Transport ellers 4,3 6,0 3,3 3,5 4,5 7,3 5,5 7,8 3,5 4,4
Post og telekommunikasjon 8,2 12,8 1,8 8,1 16,0 14,4 17,5 11,3 9,0 11,3
Finansiell tjenesteyting 9,5 11,3 9,7 7,8 10,6 10,4 9,9 12,7 12,2 4,1
Boligtjenester (husholdninger) 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Forretningsmessig tjenesteyting 8,7 8,5 5,3 8,6 -0,4 8,0 5,6 9,9 10,3 3,2
Offentlig administrasjon og forsvar 1,1 4,0 -4,0 2,2 2,6 2,7 5,0 3,6 4,7 -1,1
Undervisning 2,6 2,7 -3,0 4,6 0,4 2,1 3,3 4,2 1,4 -2,6
Helse- og sosialtjenester 3,5 3,9 0,1 3,9 3,9 3,5 4,7 4,0 3,5 2,0
Andre sosiale og personlige tjenester 6,8 4,1 4,8 5,5 6,3 2,6 3,9 4,4 5,6 3,3
                     
Fastlands-Norge 6,7 6,5 3,3 5,8 6,3 6,4 6,4 7,0 6,4 1,5
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 2,2 3,2 -2,1 2,9 1,8 2,0 3,7 3,8 3,4 -0,3
Statsforvaltningen 1,7 2,2 -2,0 1,7 1,7 1,4 2,8 2,4 2,3 -1,1
Sivil forvaltning 2,5 2,0 -1,1 2,1 1,8 1,1 2,6 2,3 2,2 -0,9
Forsvar -2,7 3,4 -7,6 -0,7 1,6 3,3 4,1 3,2 2,8 -2,2
Kommuneforvaltningen 2,7 4,1 -2,1 4,1 1,8 2,5 4,5 5,2 4,3 0,3
Standardtegn i tabeller