Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
11 Produksjon. Faste 2005-priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produksjon i alt 3 315 064 3 471 364 809 377 801 980 868 936 873 847 843 773 841 179 912 565 884 847
                     
Jordbruk og skogbruk 29 565 30 522 6 276 11 005 6 434 6 000 6 352 11 289 6 882 6 124
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 27 568 33 059 5 846 5 662 8 958 8 744 7 275 6 869 10 172 9 356
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 500 396 479 607 122 012 121 463 127 370 125 631 114 320 114 705 124 951 125 080
Utvinning av råolje og naturgass 461 166 434 428 110 501 112 017 117 345 114 105 103 096 102 989 114 239 114 077
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 39 229 45 179 11 511 9 446 10 025 11 527 11 224 11 716 10 712 11 004
Bergverksdrift 10 363 12 049 2 909 2 531 2 983 2 853 2 646 3 127 3 423 2 489
                     
Industri 637 590 663 432 155 149 149 307 168 594 171 779 162 848 155 177 173 628 169 556
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 128 281 131 138 30 778 30 159 34 705 33 381 31 573 30 789 35 394 32 997
Tekstil- og bekledningsindustri 6 670 6 457 1 602 1 498 1 781 1 850 1 662 1 406 1 539 1 490
Trelast- og trevareindustri 24 015 24 771 5 905 5 351 6 502 6 635 6 346 5 530 6 260 5 520
Treforedling 18 810 17 915 4 496 4 588 4 665 4 573 4 485 4 424 4 432 4 282
Forlag og grafisk industri 41 413 41 627 10 010 9 796 10 534 11 122 10 053 9 734 10 718 10 648
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 97 042 98 659 24 067 23 385 25 215 24 991 24 397 23 756 25 516 24 542
Kjemiske råvarer 31 030 31 375 7 822 7 517 7 838 8 090 7 636 7 709 7 940 7 767
Metallindustri 55 035 55 837 13 808 12 896 13 897 14 248 14 041 13 444 14 104 14 078
Verkstedindustri 138 566 151 253 33 308 31 679 37 151 39 553 36 935 34 510 40 254 40 156
Bygging av skip og oljeplattformer 79 404 86 666 19 118 18 634 21 483 22 312 21 415 20 005 22 935 23 542
Møbelindustri og annen industri 17 325 17 735 4 235 3 804 4 823 5 023 4 306 3 870 4 536 4 534
                     
Kraftforsyning 50 542 55 267 11 150 10 250 12 735 14 863 12 380 13 148 14 876 15 793
Vannforsyning 3 896 4 087 974 974 974 985 1 010 1 034 1 058 1 047
Bygge- og anleggsvirksomhet 223 607 244 081 55 524 52 232 59 146 62 317 60 734 57 187 63 843 61 258
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 293 348 321 262 71 282 71 788 82 151 76 131 77 078 77 865 90 189 78 345
Hotell- og restaurantvirksomhet 49 819 53 871 12 493 13 992 13 046 11 374 13 769 14 894 13 834 11 906
Rørtransport 19 889 19 929 4 640 4 601 5 244 5 119 4 721 4 458 5 633 5 865
Utenriks sjøfart 105 635 106 572 27 848 25 394 27 163 25 353 28 133 25 662 27 423 25 470
Transport ellers 157 802 167 230 39 702 40 364 41 305 39 075 41 876 43 523 42 756 40 780
Post og telekommunikasjon 77 701 87 655 18 127 19 202 21 902 21 123 21 301 21 363 23 868 23 502
Finansiell tjenesteyting 121 111 134 853 29 801 30 466 31 861 32 009 32 738 34 344 35 762 33 334
Boligtjenester (husholdninger) 111 161 112 718 27 723 28 014 28 006 27 802 28 111 28 406 28 398 28 169
Forretningsmessig tjenesteyting 352 996 382 851 85 923 81 815 92 269 100 408 90 736 89 901 101 807 103 667
Offentlig administrasjon og forsvar 134 035 139 339 32 211 33 804 34 000 34 929 33 809 35 008 35 593 34 552
Undervisning 103 454 106 247 25 289 23 413 27 147 28 192 26 119 24 398 27 538 27 449
Helse- og sosialtjenester 201 065 208 952 49 005 50 633 51 007 52 169 51 320 52 653 52 810 53 218
Andre sosiale og personlige tjenester 103 521 107 780 25 493 25 070 26 644 26 989 26 497 26 171 28 124 27 888
                     
Fastlands-Norge 2 689 145 2 865 256 654 877 650 523 709 159 717 743 696 599 696 355 754 558 728 432
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 409 052 422 111 99 536 100 403 104 126 107 049 103 182 104 251 107 629 106 679
Statsforvaltningen 195 407 199 748 47 421 48 877 49 400 50 409 48 745 50 067 50 528 49 878
Sivil forvaltning 168 688 172 134 40 911 42 317 42 565 43 369 41 968 43 295 43 501 42 992
Forsvar 26 719 27 614 6 510 6 560 6 834 7 039 6 777 6 771 7 027 6 887
Kommuneforvaltningen 213 644 222 362 52 116 51 526 54 726 56 641 54 437 54 184 57 101 56 801
Standardtegn i tabeller