Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
10 Produksjon. L°pende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Produksjon i alt 3 540 572 3 811 894 862 341 862 616 932 253 937 507 923 103 921 500 1 029 784 1 024 231
                     
Jordbruk og skogbruk 29 870 32 129 6 329 11 152 6 520 6 193 6 694 11 907 7 335 6 679
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 30 921 33 066 7 192 6 551 9 510 9 524 7 522 6 848 9 172 8 837
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 611 682 589 297 149 507 151 394 150 986 140 258 136 617 140 885 171 536 180 147
Utvinning av råolje og naturgass 570 325 536 739 137 576 141 270 139 792 127 371 123 277 127 184 158 906 166 112
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 41 357 52 559 11 931 10 123 11 193 12 887 13 340 13 701 12 630 14 035
Bergverksdrift 10 193 12 304 2 911 2 348 2 974 3 109 2 950 2 859 3 385 2 938
                     
Industri 675 843 737 826 163 734 159 854 181 923 188 462 183 512 172 495 193 357 192 423
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 133 640 140 466 31 970 31 708 36 440 35 521 33 947 33 073 37 924 35 775
Tekstil- og bekledningsindustri 6 805 6 645 1 616 1 538 1 848 1 912 1 696 1 445 1 593 1 550
Trelast- og trevareindustri 24 445 28 619 5 974 5 445 6 748 7 214 7 393 6 550 7 462 6 581
Treforedling 18 930 18 641 4 462 4 580 4 811 4 792 4 679 4 581 4 589 4 468
Forlag og grafisk industri 41 489 41 904 10 027 9 812 10 570 11 178 10 123 9 798 10 805 10 765
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 105 045 111 521 26 661 26 034 26 411 26 183 27 848 27 330 30 159 30 197
Kjemiske råvarer 33 395 35 949 8 257 8 039 8 796 9 232 8 659 8 827 9 232 9 565
Metallindustri 68 614 78 267 16 521 16 671 19 352 20 920 21 164 17 979 18 204 18 452
Verkstedindustri 142 477 161 670 34 052 32 539 38 813 41 976 39 710 36 804 43 180 43 825
Bygging av skip og oljeplattformer 83 389 95 660 19 909 19 633 23 185 24 309 23 774 22 114 25 463 26 486
Møbelindustri og annen industri 17 614 18 484 4 286 3 855 4 948 5 226 4 519 3 994 4 745 4 759
                     
Kraftforsyning 63 866 59 904 13 467 13 349 17 733 16 576 12 289 12 023 19 016 21 564
Vannforsyning 3 957 4 221 989 989 990 1 016 1 043 1 068 1 094 1 097
Bygge- og anleggsvirksomhet 236 974 280 599 58 408 55 449 64 124 69 735 69 406 66 058 75 400 73 560
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 294 736 327 373 72 720 71 451 82 191 77 011 79 661 77 916 92 785 81 134
Hotell- og restaurantvirksomhet 51 366 57 964 12 810 14 435 13 619 12 018 14 749 16 086 15 111 13 221
Rørtransport 20 696 18 533 4 895 4 970 5 616 4 641 4 200 4 546 5 146 5 210
Utenriks sjøfart 106 683 116 645 25 685 27 631 27 594 27 150 29 331 29 902 30 262 30 490
Transport ellers 164 897 180 591 41 219 41 306 44 908 41 683 45 051 46 115 47 742 45 184
Post og telekommunikasjon 76 387 83 501 18 393 18 640 20 803 20 129 20 402 20 421 22 549 22 033
Finansiell tjenesteyting 115 944 130 265 28 957 28 931 29 992 30 523 31 811 32 856 35 075 33 125
Boligtjenester (husholdninger) 113 540 116 744 28 299 28 628 28 759 28 671 28 994 29 452 29 627 29 623
Forretningsmessig tjenesteyting 369 297 420 909 89 824 86 152 97 623 108 890 99 646 99 325 113 048 118 136
Offentlig administrasjon og forsvar 141 376 154 256 33 947 35 868 36 443 38 193 37 396 38 813 39 855 39 537
Undervisning 106 801 112 973 26 117 24 240 28 465 29 506 27 757 25 957 29 754 29 756
Helse- og sosialtjenester 209 205 228 338 50 821 53 223 53 806 55 885 55 872 58 040 58 541 59 429
Andre sosiale og personlige tjenester 106 339 114 454 26 116 26 053 27 674 28 333 28 200 27 928 29 992 30 107
                     
Fastlands-Norge 2 801 511 3 087 418 682 254 678 621 748 057 765 458 752 954 746 167 822 839 808 385
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 426 274 460 113 103 585 105 377 110 081 114 925 112 251 114 086 118 852 119 171
Statsforvaltningen 204 914 221 349 49 770 51 560 52 297 55 347 53 965 55 722 56 315 56 911
Sivil forvaltning 176 604 190 840 42 912 44 510 44 930 47 724 46 474 48 151 48 490 49 225
Forsvar 28 310 30 509 6 858 7 050 7 366 7 623 7 491 7 571 7 825 7 686
Kommuneforvaltningen 221 360 238 764 53 815 53 817 57 785 59 578 58 286 58 364 62 537 62 259
Standardtegn i tabeller