Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
9 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 2,1 0,7 1,1 0,6 0,5 -1,0 0,3 0,3 1,4 1,0
Konsum i husholdninger 2,1 0,6 1,2 0,6 0,5 -1,1 0,2 0,3 1,4 1,0
Varekonsum 2,1 -0,9 1,6 0,6 0,1 -2,3 0,0 0,3 1,8 1,1
Tjenestekonsum 2,0 2,3 0,6 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 0,9 0,7
Husholdningenes kjøp i utlandet 2,7 0,9 1,8 2,8 3,7 -2,7 0,6 -2,8 1,2 1,8
Utlendingers kjøp i Norge 2,9 2,9 1,0 1,0 0,7 -0,4 1,5 1,1 1,4 0,7
Konsum i ideelle organisasjoner 2,9 3,6 0,4 0,9 1,0 1,2 0,9 0,3 0,9 0,5
Konsum i offentlig forvaltning 4,2 4,5 1,6 1,0 1,0 1,3 1,1 0,7 1,2 1,3
Konsum i statsforvaltningen 4,6 5,2 1,5 0,4 0,5 3,4 0,7 0,3 0,2 2,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 4,4 5,4 1,4 0,1 0,6 3,9 0,5 0,2 0,3 2,7
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 6,0 4,2 2,0 2,0 0,3 0,4 2,1 1,1 -0,4 0,2
Konsum i kommuneforvaltningen 3,8 3,7 1,7 1,6 1,5 -1,0 1,5 1,1 2,2 0,0
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 4,3 5,8 1,7 3,0 0,5 1,2 2,3 1,3 -0,7 1,3
Utvinning og rørtransport 5,2 7,1 3,9 3,0 0,4 0,3 5,4 1,0 -2,3 2,4
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. -26,9 60,3 70,7 -57,0 .. -96,1 10,6 -20,9
Utenriks sjøfart 3,4 3,2 4,7 14,3 0,5 -7,8 3,2 5,5 -11,2 1,6
Fastlands-Norge 3,9 5,6 0,8 2,2 0,7 2,0 1,2 1,0 1,0 0,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,9 5,5 1,0 1,7 0,4 2,6 1,1 0,6 1,4 0,9
Næringer 2,9 4,2 0,3 2,2 -0,5 2,8 0,5 -0,0 1,4 1,2
Industri og bergverk 3,0 2,5 1,7 0,8 0,7 -0,2 1,8 -0,3 1,2 0,0
Annen vareproduksjon 3,5 3,7 -0,0 1,8 2,3 1,3 -0,3 -0,0 0,3 1,4
Tjenester 2,8 4,8 0,0 2,7 -1,7 3,9 0,4 0,1 1,8 1,4
Boliger (husholdninger) 5,4 7,8 2,0 0,9 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 0,7
Offentlig forvaltning 4,0 5,8 0,5 4,4 1,3 -0,1 2,0 2,5 -1,1 1,0
Lagerendring og statistiske avvik 1,9 -5,4 18,8 -6,5 -42,9 63,1 1,1 -14,2 -17,8 -21,5
Bruttoinvestering i alt 4,0 4,6 3,5 2,3 -6,1 6,7 2,2 -0,2 -3,8 -1,0
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 3,1 2,6 1,9 1,1 -1,2 1,5 1,0 0,3 -0,1 0,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 3,0 2,6 1,2 1,0 0,7 0,1 0,7 0,5 1,3 1,0
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,2 4,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,2 0,9 0,9 1,2
                     
Eksport i alt 15,3 0,9 -1,7 -0,2 2,4 -3,9 2,7 -2,0 11,1 2,8
Tradisjonelle varer 11,4 2,2 2,9 4,7 0,8 -1,1 1,7 -3,4 0,4 -0,9
Råolje og naturgass 24,7 -0,9 -3,9 -4,2 4,2 -7,7 3,9 -2,8 25,3 4,2
Skip, plattformer og fly 10,1 -5,9 3,7 -3,2 19,1 -18,2 3,7 -1,4 3,7 -5,2
Tjenester 2,6 4,8 -0,6 2,8 0,4 1,1 2,2 1,0 -0,0 3,8
                     
Samlet sluttanvendelse 7,2 1,9 0,5 0,6 0,1 -0,5 1,5 -0,5 3,6 1,4
                     
Import i alt 3,3 3,1 0,2 3,1 3,4 -0,4 0,7 -1,9 -0,2 1,7
Tradisjonelle varer 4,7 3,4 -0,2 2,9 4,4 -0,5 0,7 -2,0 -0,8 2,1
Råolje og naturgass 15,8 3,9 5,8 -5,5 -4,3 -7,6 14,5 -0,4 12,6 7,2
Skip, plattformer og fly -0,4 -2,5 -6,4 7,5 1,4 -3,5 0,9 -2,6 -5,0 1,3
Tjenester 0,6 2,9 2,3 2,9 1,3 -0,0 0,3 -0,9 1,5 1,1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 8,4 1,6 0,6 -0,1 -0,8 -0,5 1,8 -0,1 4,8 1,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,6 2,4 1,4 0,3 -0,2 1,6 0,1 -0,2 1,7 -0,6
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 23,5 0,6 -1,2 -1,0 -2,1 -6,3 7,6 0,5 14,4 6,3
Fastlands-Norge(basisverdi) 3,4 2,5 1,1 0,3 -0,4 2,1 -0,3 -0,2 1,9 -0,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,2 1,7 0,6 0,3 -0,9 2,2 -0,6 -0,5 2,2 -1,5
Industri og bergverk 2,3 3,6 -1,0 1,9 -0,3 2,1 0,6 -1,3 2,4 -2,1
Annen vareproduksjon 15,4 -1,3 5,4 3,6 -2,0 -3,5 -1,9 -0,8 9,3 1,3
Tjenester inkl. boligtjenester 0,8 1,9 0,1 -0,9 -0,8 3,6 -0,7 -0,2 0,5 -2,0
Offentlig forvaltning 4,3 5,1 2,6 0,5 1,3 1,5 1,1 1,0 1,0 1,2
Produktavgifter og -subsidier 4,9 2,2 3,5 -0,1 1,3 -1,1 2,3 -0,7 0,8 1,6
Standardtegn i tabeller