Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
8 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2005=100(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 102,1 102,8 102,0 102,6 103,1 102,1 102,4 102,7 104,0 105,0
Konsum i husholdninger 102,1 102,7 102,0 102,6 103,1 102,0 102,2 102,5 103,9 104,9
Varekonsum 102,1 101,2 102,3 102,9 103,0 100,6 100,6 100,9 102,7 103,8
Tjenestekonsum 102,0 104,4 101,9 102,2 102,7 103,4 103,9 104,7 105,6 106,3
Husholdningenes kjøp i utlandet 102,7 103,6 100,6 103,5 107,3 104,4 105,1 102,2 103,4 105,3
Utlendingers kjøp i Norge 102,9 105,9 102,4 103,4 104,1 103,7 105,2 106,3 107,8 108,5
Konsum i ideelle organisasjoner 102,9 106,6 102,3 103,3 104,4 105,6 106,5 106,8 107,8 108,4
Konsum i offentlig forvaltning 104,2 108,9 103,9 104,9 105,9 107,3 108,5 109,2 110,5 111,9
Konsum i statsforvaltningen 104,6 110,0 104,6 105,0 105,6 109,2 110,0 110,4 110,6 113,3
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 104,4 110,0 104,5 104,7 105,3 109,4 109,9 110,2 110,5 113,5
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 106,0 110,4 105,4 107,5 107,8 108,3 110,5 111,7 111,3 111,5
Konsum i kommuneforvaltningen 103,8 107,6 103,0 104,7 106,3 105,2 106,8 108,0 110,4 110,4
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 104,3 110,3 102,9 106,0 106,5 107,9 110,4 111,8 111,0 112,5
Utvinning og rørtransport 105,2 112,6 104,4 107,5 107,9 108,2 114,1 115,2 112,6 115,3
Tjenester tilknyttet utvinning -14,2 72,9 71,7 115,0 196,3 84,5 2 072,7 81,4 90,0 71,2
Utenriks sjøfart 103,4 106,8 98,4 112,4 113,0 104,2 107,5 113,5 100,8 102,4
Fastlands-Norge 103,9 109,7 102,7 105,0 105,7 107,8 109,2 110,2 111,3 112,3
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 103,9 109,6 103,1 104,8 105,3 108,0 109,1 109,8 111,4 112,3
Næringer 102,9 107,2 101,9 104,1 103,6 106,4 107,0 107,0 108,4 109,7
Industri og bergverk 103,0 105,5 102,6 103,4 104,2 104,0 105,8 105,5 106,9 106,9
Annen vareproduksjon 103,5 107,4 101,7 103,6 105,9 107,4 107,1 107,1 107,5 109,0
Tjenester 102,8 107,7 101,8 104,5 102,8 106,8 107,3 107,3 109,2 110,8
Boliger (husholdninger) 105,4 113,6 105,0 105,9 108,0 110,4 112,7 114,8 116,9 117,7
Offentlig forvaltning 104,0 110,1 101,5 106,0 107,4 107,2 109,3 112,1 110,9 112,0
Lagerendring og statistiske avvik 101,9 96,3 125,4 117,3 66,9 109,1 110,4 94,7 77,9 61,1
Bruttoinvestering i alt 104,0 108,8 105,3 107,7 101,2 108,0 110,4 110,2 106,0 104,9
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 103,1 105,8 103,3 104,5 103,3 104,8 105,9 106,1 106,0 106,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 103,0 105,6 102,6 103,6 104,3 104,5 105,2 105,7 107,1 108,1
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 104,2 109,0 103,5 105,0 106,1 107,3 108,6 109,5 110,6 111,9
                     
Eksport i alt 115,3 116,3 114,2 114,0 116,7 112,1 115,1 112,8 125,3 128,8
Tradisjonelle varer 111,4 113,9 109,6 114,8 115,7 114,5 116,4 112,4 112,9 111,8
Råolje og naturgass 124,7 123,5 124,5 119,3 124,3 114,7 119,2 115,8 145,2 151,3
Skip, plattformer og fly 110,1 103,6 106,6 103,2 123,0 100,6 104,4 102,9 106,7 101,2
Tjenester 102,6 107,6 100,9 103,7 104,1 105,3 107,6 108,7 108,6 112,8
                     
Samlet sluttanvendelse 107,2 109,3 107,0 107,7 107,8 107,3 108,9 108,3 112,2 113,8
                     
Import i alt 103,3 106,5 100,9 104,0 107,5 107,1 107,9 105,8 105,6 107,5
Tradisjonelle varer 104,7 108,3 102,0 105,0 109,6 109,0 109,8 107,6 106,8 109,0
Råolje og naturgass 115,8 120,3 124,2 117,4 112,3 103,8 118,9 118,4 133,3 142,9
Skip, plattformer og fly 99,6 97,1 95,2 102,4 103,8 100,1 101,0 98,4 93,4 94,6
Tjenester 100,6 103,6 99,4 102,2 103,5 103,5 103,8 102,9 104,4 105,5
                     
Bruttonasjonalprodukt1 108,4 110,1 108,8 108,7 107,8 107,3 109,2 109,1 114,4 115,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 103,6 106,1 103,9 104,2 104,0 105,7 105,8 105,5 107,4 106,8
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 123,5 124,3 124,5 123,2 120,6 113,0 121,5 122,2 139,8 148,7
Fastlands-Norge(basisverdi) 103,4 106,0 103,7 104,0 103,6 105,7 105,4 105,3 107,3 106,3
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 103,2 105,0 103,4 103,7 102,8 105,1 104,4 103,9 106,2 104,6
Industri og bergverk 102,3 106,0 101,6 103,5 103,3 105,4 106,0 104,6 107,1 104,9
Annen vareproduksjon 115,4 113,8 115,7 119,8 117,4 113,3 111,1 110,2 120,5 122,1
Tjenester inkl. boligtjenester 100,8 102,8 101,4 100,4 99,7 103,3 102,6 102,4 102,9 100,8
Offentlig forvaltning 104,3 109,7 104,4 104,9 106,3 107,9 109,1 110,2 111,4 112,7
Produktavgifter og -subsidier 104,9 107,1 105,3 105,2 106,5 105,4 107,8 107,0 107,9 109,6
Standardtegn i tabeller