Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
7 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 4,7 6,4 1,5 1,0 1,2 3,1 0,9 1,1 1,0 0,3
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 1,5 1,0 1,2 3,2 0,9 1,0 1,0 0,3
Varekonsum 4,1 7,7 1,1 1,3 1,1 4,6 0,6 1,2 0,4 -0,2
Tjenestekonsum 4,1 4,4 1,7 0,6 2,0 0,6 1,2 0,8 1,3 0,4
Husholdningenes kjøp i utlandet 13,1 9,1 5,6 1,3 -1,8 6,2 1,6 0,7 4,8 1,4
Utlendingers kjøp i Norge 4,0 3,4 4,5 1,3 5,4 -4,4 1,9 0,2 3,4 -2,0
Konsum i ideelle organisasjoner 6,5 5,3 0,9 1,2 1,1 1,6 1,1 1,7 1,4 1,4
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,4 0,6 0,7
Konsum i statsforvaltningen 1,7 2,0 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,8 0,4 1,8
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 2,5 1,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4 2,1
Konsum i statsforvaltningen, forsvar -3,3 3,8 0,7 0,4 1,2 2,2 -0,0 0,3 0,7 -0,1
Konsum i kommuneforvaltningen 4,4 5,2 1,0 1,2 0,8 1,0 1,9 2,1 0,9 -0,6
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 7,3 9,3 7,4 -2,5 3,1 0,2 3,3 4,6 5,0 -4,8
Utvinning og rørtransport 2,9 5,5 1,8 4,1 -0,9 -2,1 4,8 6,5 -3,7 -1,7
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. -79,3 -395,1 -60,3 -326,4 -102,2 .. -56,7 -29,4
Utenriks sjøfart 25,3 36,5 14,4 -10,5 -51,5 97,6 -0,0 61,3 -7,0 -2,4
Fastlands-Norge 7,6 9,4 7,9 -4,7 8,4 -1,2 2,5 1,9 8,3 -5,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 7,0 9,8 1,8 1,7 5,2 0,2 2,4 4,2 1,6 0,0
Næringer 7,3 12,5 2,1 2,3 6,6 -2,0 4,0 7,0 4,3 3,1
Industri og bergverk 8,3 21,9 3,7 17,0 4,8 -9,5 13,7 11,8 13,7 -4,9
Annen vareproduksjon 13,8 7,5 11,9 1,1 -4,0 -3,5 14,1 4,6 -7,5 9,4
Tjenester 5,3 11,4 -0,8 -1,0 10,4 0,4 -1,1 6,3 4,9 4,1
Boliger (husholdninger) 6,6 5,5 1,2 0,7 3,0 3,9 -0,2 -0,3 -3,0 -5,8
Offentlig forvaltning 10,1 7,8 34,0 -25,6 22,5 -6,4 3,1 -7,5 38,8 -25,8
Lagerendring og statistiske avvik 28,1 -9,6 -18,0 44,6 -9,4 -43,1 44,5 -10,5 79,1 -8,5
Bruttoinvestering i alt 9,7 6,8 4,0 2,6 1,2 -5,6 6,7 2,9 12,1 -5,3
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,8 2,0 1,4 1,1 0,2 2,4 1,6 3,9 -1,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 4,8 6,2 2,5 -0,1 2,4 1,7 1,2 1,3 2,3 -0,8
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 3,8 4,1 4,6 -3,1 3,1 -0,2 1,3 0,3 5,1 -3,5
                     
Eksport i alt 0,4 2,8 -0,4 0,2 1,7 1,7 -2,2 2,9 -0,2 1,0
Tradisjonelle varer 6,2 9,0 3,2 -0,8 2,4 3,8 0,4 2,5 4,4 0,2
Råolje og naturgass -6,6 -2,8 -3,9 0,5 -2,0 3,6 -6,8 3,7 -2,8 2,3
Skip, plattformer og fly 13,5 1,8 -44,0 82,5 22,8 -38,2 49,4 5,5 -38,8 -25,1
Tjenester 8,1 6,3 5,3 -1,9 6,7 -1,0 0,7 2,0 1,8 0,8
                     
Samlet sluttanvendelse 3,8 4,8 1,2 1,0 1,3 0,7 0,8 2,1 2,5 -0,5
                     
Import i alt 8,1 8,7 5,0 0,2 4,5 -0,9 1,7 3,5 6,6 -2,8
Tradisjonelle varer 9,6 8,1 1,8 1,2 5,8 0,9 0,5 1,1 3,5 2,2
Råolje og naturgass -50,9 152,0 -57,7 0,3 274,2 -11,8 139,7 -63,8 117,1 -82,0
Skip, plattformer og fly 24,1 32,9 79,8 -34,8 -47,4 44,2 13,3 81,8 29,2 -18,5
Tjenester 5,4 6,6 6,8 2,7 4,9 -5,9 1,4 5,8 8,9 -8,1
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2,5 3,7 0,1 1,2 0,3 1,2 0,6 1,6 1,3 0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 4,8 6,2 0,6 1,1 1,4 2,0 1,5 1,9 1,1 0,2
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,1 -4,6 -1,7 1,6 -3,0 -1,4 -2,8 0,6 1,9 0,3
Fastlands-Norge(basisverdi) 4,8 6,1 0,6 0,6 2,2 1,6 1,6 1,7 1,4 0,6
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 5,5 6,9 0,6 0,6 2,6 1,9 1,7 1,8 1,6 0,4
Industri og bergverk 7,1 4,7 1,6 0,9 3,6 0,7 -1,0 1,4 2,0 0,4
Annen vareproduksjon -0,7 9,3 -3,9 -1,3 2,0 5,6 3,9 2,9 -1,5 -0,1
Tjenester inkl. boligtjenester 6,5 7,0 1,3 0,9 2,4 1,4 2,0 1,7 2,2 0,5
Offentlig forvaltning 2,2 3,3 0,8 0,5 0,7 0,7 1,1 1,2 0,6 1,5
Produktavgifter og -subsidier 5,0 6,9 0,9 3,9 -2,8 4,3 1,2 3,2 -0,6 -2,2
Standardtegn i tabeller