Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
6 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2005-priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 864 839 920 108 215 220 217 351 220 013 226 821 228 866 231 317 233 641 234 349
Konsum i husholdninger 828 966 882 331 206 311 208 332 210 895 217 560 219 508 221 801 223 989 224 559
Varekonsum 428 799 461 680 106 541 107 900 109 127 114 178 114 903 116 314 116 787 116 606
Tjenestekonsum 371 049 387 552 92 334 92 896 94 786 95 314 96 433 97 227 98 470 98 885
Husholdningenes kjøp i utlandet 52 544 57 331 13 220 13 394 13 157 13 972 14 189 14 290 14 969 15 180
Utlendingers kjøp i Norge -23 426 -24 232 -5 784 -5 858 -6 175 -5 905 -6 017 -6 030 -6 238 -6 113
Konsum i ideelle organisasjoner 35 873 37 778 8 910 9 019 9 119 9 261 9 359 9 516 9 653 9 790
Konsum i offentlig forvaltning 398 571 412 731 99 270 100 038 100 709 101 450 102 539 104 016 104 674 105 356
Konsum i statsforvaltningen 207 093 211 241 51 675 51 882 52 175 52 420 52 591 52 998 53 221 54 189
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 179 907 183 027 44 901 45 080 45 294 45 389 45 562 45 949 46 121 47 096
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 27 186 28 213 6 773 6 802 6 881 7 031 7 029 7 049 7 100 7 093
Konsum i kommuneforvaltningen 191 478 201 490 47 595 48 156 48 534 49 030 49 947 51 018 51 453 51 166
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 392 400 428 803 100 174 97 699 100 697 100 932 104 293 109 078 114 562 109 115
Utvinning og rørtransport 90 799 95 816 22 340 23 248 23 049 22 574 23 665 25 194 24 257 23 840
Tjenester tilknyttet utvinning -259 -1 605 -152 449 178 -403 9 -845 -366 -258
Utenriks sjøfart 16 381 22 361 5 094 4 558 2 213 4 372 4 371 7 051 6 557 6 397
Fastlands-Norge 285 479 312 231 72 893 69 444 75 257 74 389 76 248 77 677 84 114 79 136
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 227 167 249 376 55 783 56 707 59 649 59 778 61 184 63 740 64 775 64 791
Næringer 139 305 156 684 33 985 34 757 37 047 36 299 37 747 40 379 42 119 43 440
Industri og bergverk 23 943 29 191 5 422 6 344 6 651 6 020 6 848 7 654 8 704 8 280
Annen vareproduksjon 25 745 27 681 6 629 6 705 6 435 6 211 7 088 7 414 6 860 7 505
Tjenester 89 616 99 812 21 934 21 708 23 961 24 067 23 812 25 311 26 554 27 655
Boliger (husholdninger) 87 862 92 692 21 798 21 950 22 602 23 479 23 437 23 361 22 656 21 351
Offentlig forvaltning 58 312 62 855 17 110 12 737 15 609 14 611 15 064 13 938 19 339 14 345
Lagerendring og statistiske avvik 59 525 53 830 12 006 17 355 15 728 8 943 12 919 11 567 20 717 18 956
Bruttoinvestering i alt 451 924 482 633 112 180 115 054 116 425 109 875 117 213 120 644 135 279 128 071
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1 715 335 1 815 473 426 670 432 443 437 147 438 146 448 618 455 977 473 595 467 776
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 548 889 1 645 070 387 383 386 833 395 979 402 661 407 653 413 011 422 429 418 841
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 456 883 475 586 116 380 112 775 116 317 116 062 117 603 117 954 124 013 119 701
                     
Eksport i alt 872 004 896 529 216 591 217 056 220 844 224 551 219 536 225 990 225 637 227 807
Tradisjonelle varer 243 615 265 463 61 195 60 701 62 146 64 499 64 743 66 377 69 292 69 437
Råolje og naturgass 399 603 388 490 99 247 99 719 97 743 101 231 94 338 97 796 95 067 97 236
Skip, plattformer og fly 12 608 12 837 1 840 3 357 4 124 2 548 3 808 4 019 2 462 1 844
Tjenester 216 177 229 739 54 311 53 279 56 831 56 273 56 646 57 799 58 816 59 290
                     
Samlet sluttanvendelse 2 587 339 2 712 001 643 262 649 499 657 991 662 698 668 154 681 967 699 232 695 583
                     
Import i alt 592 414 644 130 147 901 148 267 155 006 153 654 156 307 161 731 172 433 167 669
Tradisjonelle varer 384 920 416 197 94 654 95 768 101 311 102 181 102 703 103 802 107 420 109 787
Råolje og naturgass 1 899 4 786 235 235 880 776 1 860 674 1 463 264
Skip, plattformer og fly 14 907 19 812 5 844 3 808 2 005 2 891 3 275 5 954 7 692 6 270
Tjenester 190 688 203 334 47 168 48 457 50 810 47 805 48 469 51 301 55 859 51 348
                     
Bruttonasjonalprodukt1 1 994 924 2 067 872 495 361 501 231 502 984 509 044 511 846 520 236 526 799 527 915
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 520 691 1 615 455 377 308 381 332 386 709 394 448 400 461 408 167 412 605 413 404
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 474 233 452 416 118 053 119 899 116 275 114 596 111 385 112 070 114 195 114 511
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 296 145 1 375 482 321 654 323 512 330 501 335 805 341 140 346 927 351 718 353 870
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 013 216 1 083 356 251 102 252 611 259 078 263 901 268 459 273 402 277 743 278 808
Industri og bergverk 185 585 194 216 45 940 46 339 48 009 48 336 47 857 48 544 49 497 49 710
Annen vareproduksjon 144 921 158 393 35 852 35 384 36 095 38 110 39 603 40 763 40 165 40 123
Tjenester inkl. boligtjenester 682 709 730 747 169 310 170 888 174 974 177 455 181 000 184 095 188 082 188 975
Offentlig forvaltning 282 929 292 126 70 552 70 901 71 423 71 904 72 681 73 524 73 975 75 062
Produktavgifter og -subsidier 224 547 239 973 55 654 57 821 56 208 58 643 59 322 61 240 60 886 59 534
Standardtegn i tabeller