Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
4 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 2,1 0,7 2,1 1,8 2,5 1,0 0,7 0,3 0,8 3,3
Konsum i husholdninger 2,1 0,6 2,0 1,8 2,4 0,8 0,5 0,2 0,7 3,2
Varekonsum 2,1 -0,9 2,1 1,6 2,3 -0,5 -1,2 -1,3 -0,4 3,6
Tjenestekonsum 2,0 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9 2,1 2,4 2,9 3,1
Husholdningenes kjøp i utlandet 2,7 0,9 0,8 2,3 9,6 5,6 4,5 -1,4 -3,5 0,7
Utlendingers kjøp i Norge 2,9 2,9 2,8 3,2 2,6 2,2 2,7 2,8 3,6 4,6
Konsum i ideelle organisasjoner 2,9 3,6 2,7 3,5 4,2 4,0 4,0 3,4 3,0 3,5
Konsum i offentlig forvaltning 4,2 4,5 4,3 4,3 5,1 4,9 4,4 4,1 4,3 4,1
Konsum i statsforvaltningen 4,6 5,2 4,8 4,2 5,4 5,9 5,1 5,1 4,7 3,7
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 4,4 5,4 4,5 3,9 5,1 6,1 5,2 5,2 5,0 3,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 6,0 4,2 6,8 6,5 7,5 4,8 4,9 4,0 3,3 3,0
Konsum i kommuneforvaltningen 3,8 3,7 3,7 4,4 4,8 3,9 3,7 3,2 3,8 4,5
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 4,3 5,8 3,4 4,2 6,1 6,4 7,4 5,6 4,2 4,6
Utvinning og rørtransport 5,2 7,1 3,8 6,7 6,7 8,6 9,3 6,9 4,2 7,2
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. -30,8 83,3 82,0 -13,9 .. -29,2 -54,1 -15,8
Utenriks sjøfart 3,4 3,2 -1,2 -7,1 18,0 7,1 12,2 4,9 -12,7 -3,2
Fastlands-Norge 3,9 5,6 3,4 3,7 5,4 5,6 6,4 5,0 5,2 4,5
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,9 5,5 3,7 3,5 5,2 5,5 6,0 4,7 5,7 4,4
Næringer 2,9 4,2 2,8 2,3 4,4 4,5 4,7 2,9 4,5 3,4
Industri og bergverk 3,0 2,5 1,6 2,6 4,5 2,9 3,1 2,4 1,9 3,2
Annen vareproduksjon 3,5 3,7 2,5 3,4 5,6 4,3 5,0 4,3 1,8 2,4
Tjenester 2,8 4,8 3,2 2,0 4,0 4,8 5,1 2,7 6,4 3,9
Boliger (husholdninger) 5,4 7,8 5,1 5,4 6,5 7,1 8,0 8,1 8,2 6,9
Offentlig forvaltning 4,0 5,8 2,3 4,6 6,0 5,8 7,9 6,3 3,5 4,8
Lagerendring og statistiske avvik 1,9 -5,4 -4,4 6,2 -18,8 0,5 -12,8 .. 14,5 7,3
Bruttoinvestering i alt 4,0 4,6 0,1 7,9 4,7 4,9 5,8 2,4 5,1 5,1
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 3,1 2,6 2,1 3,9 3,7 3,0 2,8 1,7 2,8 4,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 3,0 2,6 2,9 2,8 3,7 2,9 2,7 2,1 2,6 3,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,2 4,6 4,0 4,3 5,3 5,0 4,9 4,4 4,2 4,2
                     
Eksport i alt 15,3 0,9 20,0 12,4 6,7 -3,4 0,9 -1,2 7,0 14,9
Tradisjonelle varer 11,4 2,2 12,5 12,6 11,2 8,0 6,7 -2,3 -2,6 -2,1
Råolje og naturgass 24,7 -0,9 35,2 17,4 6,9 -11,7 -4,4 -2,7 16,4 31,0
Skip, plattformer og fly 10,1 -5,9 9,5 3,7 24,5 -2,2 -2,1 -0,3 -13,2 0,5
Tjenester 2,6 4,8 2,0 4,4 1,7 4,1 6,6 4,6 4,1 7,5
                     
Samlet sluttanvendelse 7,2 1,9 8,1 6,7 4,7 0,6 2,1 0,6 4,2 7,8
                     
Import i alt 3,3 3,1 1,7 3,8 6,3 6,6 7,1 1,4 -1,7 0,4
Tradisjonelle varer 4,7 3,4 2,4 4,6 8,9 6,8 8,1 2,3 -2,5 0,1
Råolje og naturgass 15,8 3,9 34,1 15,1 1,6 -11,6 -1,9 -4,3 19,5 37,5
Skip, plattformer og fly -0,4 -2,5 -3,9 4,1 4,7 -1,6 6,1 -3,9 -10,0 -5,5
Tjenester 0,6 2,9 0,7 2,4 1,2 6,9 4,4 0,3 1,1 2,3
                     
Bruttonasjonalprodukt1 8,4 1,6 10,6 6,9 3,9 -0,9 0,6 0,5 6,0 10,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,6 2,4 4,1 3,7 3,0 3,0 2,0 1,6 3,1 3,7
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 23,5 0,6 32,5 17,1 7,3 -10,5 -2,2 -0,8 16,2 30,6
Fastlands-Norge(basisverdi) 3,4 2,5 3,8 3,3 2,4 2,9 1,9 1,5 3,4 3,6
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,2 1,7 3,6 3,0 1,6 2,1 1,1 0,6 3,1 3,5
Industri og bergverk 2,3 3,6 3,9 4,4 -1,0 3,9 3,5 1,1 5,6 2,1
Annen vareproduksjon 15,4 -1,3 17,5 14,6 14,6 2,7 -3,7 -5,8 0,7 10,1
Tjenester inkl. boligtjenester 0,8 1,9 0,9 0,1 -0,4 1,5 1,4 1,9 2,9 2,2
Offentlig forvaltning 4,3 5,1 4,6 4,6 5,2 5,7 4,9 5,0 4,9 3,8
Produktavgifter og -subsidier 4,9 2,2 5,6 5,8 6,7 3,3 2,5 1,9 1,0 4,3
Standardtegn i tabeller