Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
3 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 4,7 6,4 3,8 4,4 5,2 7,1 6,2 6,1 6,3 2,4
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 3,7 4,4 5,2 7,2 6,3 6,1 6,3 2,2
Varekonsum 4,1 7,7 2,6 3,7 4,9 9,0 7,4 7,0 7,3 0,7
Tjenestekonsum 4,1 4,4 3,6 3,6 5,2 4,7 4,5 4,6 3,9 3,3
Husholdningenes kjøp i utlandet 13,1 9,1 12,7 12,5 13,3 11,3 8,2 6,5 13,3 8,7
Utlendingers kjøp i Norge 4,0 3,4 4,0 4,2 10,8 5,3 4,3 2,4 2,3 2,5
Konsum i ideelle organisasjoner 6,5 5,3 6,7 5,9 5,2 4,9 4,9 5,5 5,9 5,8
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 -1,5 3,7 2,3 2,2 3,9 4,2 3,9 0,2
Konsum i statsforvaltningen 1,7 2,0 -1,8 1,6 1,5 1,4 2,5 2,1 2,0 0,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 2,5 1,7 -0,7 2,1 1,5 1,1 2,2 1,9 1,8 0,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar -3,3 3,8 -8,4 -1,2 1,2 3,8 4,6 3,6 3,2 -2,2
Konsum i kommuneforvaltningen 4,4 5,2 -1,3 6,1 3,3 3,0 5,5 6,6 5,9 0,0
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 7,3 9,3 10,8 10,4 1,6 7,9 4,2 11,6 13,0 7,8
Utvinning og rørtransport 2,9 5,5 -0,3 9,5 -1,1 1,5 5,9 8,6 5,3 5,4
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. .. .. -70,7 .. .. .. .. ..
Utenriks sjøfart 25,3 36,5 27,2 389,6 -51,1 -4,3 -14,7 54,1 174,8 45,3
Fastlands-Norge 7,6 9,4 10,0 4,2 6,6 10,0 4,6 11,7 11,1 5,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 7,0 9,8 4,8 5,3 7,4 8,9 9,6 12,4 8,3 7,6
Næringer 7,3 12,5 4,4 5,2 7,7 9,0 11,0 16,2 13,3 19,3
Industri og bergverk 8,3 21,9 1,5 22,3 0,8 13,0 25,2 21,2 24,9 44,9
Annen vareproduksjon 13,8 7,5 8,9 8,4 19,8 4,9 7,4 10,3 6,8 20,3
Tjenester 5,3 11,4 3,8 0,2 7,0 9,1 8,6 16,6 11,4 14,1
Boliger (husholdninger) 6,6 5,5 5,5 5,5 6,7 8,8 7,5 6,2 -0,1 -9,1
Offentlig forvaltning 10,1 7,8 31,3 -0,3 4,1 15,4 -11,9 8,4 21,3 -1,4
Lagerendring og statistiske avvik 28,1 -9,6 -17,1 -9,0 7,6 -16,6 17,4 -59,1 36,4 2,4
Bruttoinvestering i alt 9,7 6,8 10,8 5,0 0,8 1,7 5,1 4,6 15,3 6,7
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,8 4,2 4,4 3,4 4,4 5,4 5,3 8,1 3,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 4,8 6,2 3,5 4,2 4,8 6,3 5,3 6,6 6,6 2,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 3,8 4,1 2,2 3,2 2,6 3,5 1,6 4,7 6,4 0,0
                     
Eksport i alt 0,4 2,8 -3,2 -0,9 2,2 2,9 1,5 4,3 2,6 0,5
Tradisjonelle varer 6,2 9,0 5,7 4,7 6,3 8,6 5,6 9,6 11,8 4,4
Råolje og naturgass -6,6 -2,8 -10,1 -7,4 -7,0 -2,2 -4,5 -1,9 -2,5 -3,6
Skip, plattformer og fly 13,5 1,8 -66,6 -2,7 276,8 -22,5 107,0 19,7 -40,3 -27,6
Tjenester 8,1 6,3 8,5 6,3 11,0 8,9 4,2 8,4 4,0 5,0
                     
Samlet sluttanvendelse 3,8 4,8 1,5 2,6 3,0 3,9 4,1 5,0 6,3 2,2
                     
Import i alt 8,1 8,7 6,7 5,7 7,7 9,1 5,9 8,8 11,1 6,5
Tradisjonelle varer 9,6 8,1 4,8 5,1 12,1 9,9 8,6 8,1 6,2 3,5
Råolje og naturgass -50,9 152,0 -63,2 -69,4 -46,5 38,2 685,8 208,5 68,1 -64,9
Skip, plattformer og fly 24,1 32,9 93,1 21,0 -43,1 -11,0 -44,0 56,4 283,7 116,9
Tjenester 5,4 6,6 5,7 6,8 4,6 8,4 3,3 5,8 9,5 7,5
                     
Bruttonasjonalprodukt1 2,5 3,7 -0,4 2,4 2,0 2,5 3,5 3,8 4,8 0,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 4,8 6,2 1,3 4,6 3,7 4,7 6,5 6,9 6,8 1,1
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,1 -4,6 -5,7 -4,2 -3,3 -4,4 -5,9 -6,4 -1,8 0,3
Fastlands-Norge(basisverdi) 4,8 6,1 0,9 4,1 3,8 4,4 6,5 7,1 6,5 1,1
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 5,5 6,9 2,3 4,5 4,5 5,2 7,2 7,9 7,3 1,8
Industri og bergverk 7,1 4,7 1,0 5,6 9,3 5,9 5,1 4,4 3,3 -2,2
Annen vareproduksjon -0,7 9,3 -4,3 -2,7 -4,2 1,7 11,9 13,3 11,3 2,0
Tjenester inkl. boligtjenester 6,5 7,0 4,0 5,9 5,3 5,9 6,9 7,7 7,6 2,8
Offentlig forvaltning 2,2 3,3 -3,7 2,6 1,2 1,6 3,9 4,1 3,5 -1,2
Produktavgifter og -subsidier 5,0 6,9 4,0 7,3 2,9 6,4 6,5 5,9 8,6 1,3
Standardtegn i tabeller