Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

6 Kjørelengder, etter kjøretøytype og eierens bostedsfylke1. Gjennomsnitt per kjøretøy. 2008. Kilometer
$Fylke Kjøretøytype
Kjøretøy i alt Personbiler i alt Busser i alt Små godsbiler i alt Store lastebiler i alt
Landet i alt 14 762 13 835 28 761 16 009 39 177
Østfold 14 563 13 879 27 471 16 341 31 701
Akershus 16 083 14 619 30 621 17 724 44 642
Oslo 15 894 14 032 33 676 17 704 49 781
Hedmark 14 922 14 166 21 679 16 225 34 507
Oppland 14 334 13 696 22 077 15 329 31 371
Buskerud 14 906 14 065 29 552 16 587 30 991
Vestfold 13 860 13 417 16 679 15 261 29 496
Telemark 14 082 13 564 20 972 15 078 30 824
Aust-Agder 14 784 14 201 35 257 15 083 30 526
Vest-Agder 14 699 14 150 27 909 15 611 34 880
Rogaland 13 691 13 165 19 874 14 867 33 470
Hordaland 15 373 13 899 36 390 16 209 48 664
Sogn og Fjordane 13 937 13 220 31 312 13 587 35 223
Møre og Romsdal 13 618 13 034 27 944 13 933 33 826
Sør-Trøndelag 14 519 13 803 28 752 15 543 37 871
Nord-Trøndelag 14 677 14 179 23 848 14 710 34 928
Nordland 13 437 13 157 24 548 13 482 24 079
Troms Romsa 14 539 13 974 29 662 14 756 32 321
Finnmark Finnmßrku 14 277 13 988 : 14 092 :
Svalbard 12 535 12 424 : 13 568 :
1  Fylkesadresse som registrert i Kjøretøyregisteret per 31.12.2008.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller