Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

5 Kjørelengder, etter kjøretøytype og eierens bostedsfylke1. 2008. Millioner kilometer
$Fylke Kjøretøytype
Kjøretøy i alt Personbiler i alt Busser i alt Små godsbiler i alt Store lastebiler i alt
Landet i alt 43 034,2 32 713,7  694,2 7 604,9 2 021,4
Østfold 2 351,0 1 871,6 25,3  382,5 71,6
Akershus 5 910,7 4 196,2  104,8 1 205,2  404,5
Oslo 4 707,7 3 128,8 90,5 1 116,1  372,4
Hedmark 1 983,0 1 515,5 15,6  370,2 81,6
Oppland 1 806,4 1 400,6 17,6  317,3 70,9
Buskerud 2 572,0 1 918,3 47,5  535,3 70,9
Vestfold 1 912,9 1 563,7 12,6  294,1 42,5
Telemark 1 466,9 1 177,9 11,7  229,4 47,9
Aust-Agder  987,9  785,3 24,1  148,9 29,7
Vest-Agder 1 375,8 1 119,2 18,8  198,1 39,7
Rogaland 3 307,1 2 674,6 30,6  504,6 97,4
Hordaland 4 343,9 3 083,7  112,6  826,6  321,0
Sogn og Fjordane  894,6  690,5 23,9  134,4 45,8
Møre og Romsdal 2 055,7 1 648,5 36,1  289,6 81,5
Sør-Trøndelag 2 396,7 1 916,3 38,4  349,0 93,0
Nord-Trøndelag 1 201,3  981,6 19,6  154,3 45,8
Nordland 1 838,0 1 512,9 28,5  254,7 41,8
Troms Romsa 1 313,7 1 049,5 27,2  190,1 46,9
Finnmark Finnmßrku  600,8  472,0 :  103,6 :
Svalbard 8,3 7,2 : 1,0 :
1  Fylkesadresse som registrert i Kjøretøyregisteret per 31.12.2008.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller