Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

4 Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy. 2008. Kilometer
$Kjøretøytype Alder på kjøretøyet
I alt 0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25 år eller eldre
Kjøretøy i alt 14 762 19 666 15 965 12 841 10 163 7 283 3 731
Personbiler i alt 13 835 18 206 15 056 12 539 10 148 7 349 3 528
Personbiler 13 653 17 605 15 028 12 547 10 181 7 392 3 507
Drosjer 63 795 68 737 47 254 26 498 21 936 15 594 18 477
Ambulanser 33 440 50 896 24 818 8 567 3 155 4 311 3 770
Campingbiler 11 728 16 557 10 661 8 395 6 531 5 046 4 593
Busser i alt 28 761 55 034 34 470 21 484 14 795 9 756 6 925
Minibusser 16 069 31 687 20 264 16 253 9 828 7 527 6 677
Busser 42 091 59 176 50 398 34 323 21 324 11 599 7 253
Små godsbiler i alt 16 009 19 021 17 305 13 374 9 735 6 489 5 172
Små lastebiler 14 725 22 101 17 374 12 112 7 101 5 370 5 510
Små kombinerte biler 14 112 21 367 18 656 15 179 10 978 7 326 5 331
Store kombinerte biler 11 792 19 628 16 828 12 904 9 137 6 549 5 468
Små varebiler 16 424 18 750 16 619 12 644 9 267 6 544 5 010
Store varebiler 17 118 19 526 20 385 13 483 8 907 5 897 4 629
Store lastebiler i alt 39 177 61 168 40 284 21 829 11 878 8 347 4 216
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre 14 422 31 608 23 966 14 277 8 028 5 808 3 151
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn 34 976 52 591 39 178 22 374 12 725 8 826 4 553
Trekkbiler 71 744 89 085 54 357 24 080 10 093 7 667 6 112
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller