Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

3 Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. 2008. Millioner kilometer
$Kjøretøytype Alder på kjøretøyet
I alt 0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25 år eller eldre
Kjøretøy i alt 43 034,2 17 039,6 11 785,4 9 565,6 3 070,2 1 209,4  364,1
Personbiler i alt 32 713,7 11 856,5 8 944,5 7 908,8 2 669,6 1 037,1  297,3
Personbiler 31 781,0 11 118,4 8 818,3 7 880,5 2 651,2 1 022,8  289,8
Drosjer  585,3  517,8 56,5 8,6 1,7 0,6 0,1
Ambulanser 38,7 28,6 8,3 1,4 0,1 0,1 0,1
Campingbiler  308,8  191,7 61,4 18,3 16,6 13,7 7,2
Busser i alt  694,2  265,5  198,5  159,7 45,1 14,0 11,3
Minibusser  198,7 23,0 61,7 85,8 17,0 4,9 6,2
Busser  495,5  242,5  136,8 73,9 28,1 9,1 5,1
Små godsbiler i alt 7 604,9 3 588,2 2 207,8 1 317,2  326,3  131,9 33,5
Små lastebiler  474,6  144,8  200,7 88,8 14,2 13,2 12,8
Små kombinerte biler  733,3 51,2  124,6  381,2  140,8 33,5 2,0
Store kombinerte biler  175,1 10,8 64,3 41,9 39,5 16,3 2,3
Små varebiler 5 072,9 2 818,3 1 469,3  623,5 98,2 52,4 11,2
Store varebiler 1 149,0  563,1  348,9  181,8 33,6 16,5 5,2
Store lastebiler i alt 2 021,4 1 329,4  434,6  179,8 29,2 26,4 22,0
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre 66,1 27,5 18,6 10,1 2,7 2,5 4,6
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn 1 348,7  802,3  330,9  152,1 24,6 22,5 16,3
Trekkbiler  606,7  499,6 85,1 17,6 1,8 1,5 1,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller