Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

2 Kjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. 2005-2008. Kilometer
$Kjøretøytype 2005 2006 2007 2008
Kjøretøy i alt 14 030 14 230 14 825 14 762
Personbiler i alt 13 108 13 306 13 916 13 835
Personbiler 12 938 13 130 13 736 13 653
Drosjer 59 430 60 706 61 294 63 795
Ambulanser 29 498 30 664 31 985 33 440
Campingbiler 9 725 10 761 12 050 11 728
Busser i alt 26 489 27 297 28 144 28 761
Minibusser 17 270 16 656 16 795 16 069
Busser 42 104 43 310 42 601 42 091
Små godsbiler i alt 15 328 15 452 15 876 16 009
Små lastebiler 16 095 15 926 15 564 14 725
Små kombinerte biler 14 947 14 603 14 700 14 112
Store kombinerte biler 12 751 12 434 12 354 11 792
Små varebiler 15 306 15 573 16 184 16 424
Store varebiler 16 300 16 461 16 595 17 118
Store lastebiler i alt 37 771 38 952 40 526 39 177
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre 15 048 15 034 15 164 14 422
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn 34 854 35 743 36 594 34 976
Trekkbiler 71 831 72 838 74 735 71 744
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller