Statistisk sentralbyrå

Kj°relengder, registerstatistikk

1 Kjørelengder, etter kjøretøytype. 2005-2008. Millioner kilometer
$Kjøretøytype 2005 2006 2007 2008
Kjøretøy i alt 37 743,5 39 342,6 42 366,4 43 034,2
Personbiler i alt 28 708,3 29 879,9 32 247,2 32 713,7
Personbiler 27 972,3 29 066,9 31 360,6 31 781,0
Drosjer  527,7  543,0  561,6  585,3
Ambulanser 31,3 35,3 37,4 38,7
Campingbiler  177,1  234,7  287,5  308,8
Busser i alt  774,0  745,5  721,6  694,2
Minibusser  317,3  273,3  241,2  198,7
Busser  456,7  472,2  480,4  495,5
Små godsbiler i alt 6 503,2 6 862,9 7 385,9 7 604,9
Små lastebiler  601,4  575,4  532,9  474,6
Små kombinerte biler  988,8  915,1  841,4  733,3
Store kombinerte biler  259,2  229,8  204,8  175,1
Små varebiler 3 744,9 4 174,6 4 745,6 5 072,9
Store varebiler  908,9  967,9 1 061,2 1 149,0
Store lastebiler i alt 1 758,0 1 854,4 2 011,7 2 021,4
Lastebiler med totalvekt 12 tonn eller mindre 78,2 75,3 71,9 66,1
Lastebiler med totalvekt over 12 tonn 1 216,0 1 275,5 1 358,2 1 348,7
Trekkbiler  463,7  503,6  581,6  606,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller