Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

4   Utslipp til luft av klimagasser. 1973-2005*
  CO2 CH4 N2O HFK23 HFK32 HFK125 HFK134 HFK143 HFK152 HFK227 C3F8 CF4 C2F6 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1000 tonn 1000 tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
GWP1 1,0 21  310 11 700  650 2 800 1 300 3 800  140 2 900 7 000 6 500 9 200 23 900 ..
                               
1973 30,6 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1974 27,8 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1975 30,7 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1976 33,4 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1977 33,3 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1978 32,6 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1979 34,6 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1980 31,7  192 13 .. .. .. .. .. ..     .. .. 0 ..
1981 31,8 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 1 ..
1982 30,9 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 91 ..
1983 31,9 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  100 ..
1984 33,7 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  185 ..
1985 32,2 .. ..                  489 20  199 ..
1986 34,7 .. ..                  479 20  240 ..
1987 33,1  224 13                  464 19  240 51
1988 35,4  220 14                  443 18  224 53
1989 34,0  233 15                  430 18  108 49
1990 34,8  227 15 - - - - - 0 - 0  467 36 92 50
1991 33,2  230 15 - - - 0 - 0 - 0  417 31 87 48
1992 34,2  234 13 - - - 0 - 1 - 0  322 21 29 46
1993 35,9  238 14 - - - 2 - 1 - 0  324 21 31 48
1994 37,8  242 14 0 0 0 5 0 1 - 0  287 18 37 50
1995 37,8  242 14 0 0 2 10 2 1 - 0  283 18 25 50
1996 40,8  243 14 0 0 5 17 4 1 0 0  259 16 24 53
1997 41,0  244 14 0 0 10 26 7 2 0 0  230 15 24 53
1998 41,1  238 15 0 0 15 38 10 6 0 0  210 13 30 53
1999 41,9  231 15 0 1 20 52 15 9 0 0  196 12 37 54
2000 41,5  236 15 0 1 26 66 20 12 0 0  186 12 39 54
2001 42,9  236 14 0 2 33 80 27 16 0 0  188 12 33 55
2002 42,0  228 15 0 2 38 95 32 19 0 0  201 14 10 53
2003 43,5  230 14 0 2 38  110 32 23 0 0  126 10 10 54
2004* 44,0  229 15 0 2 39  124 32 29 0 0  122 9 12 55
2005* 43,3  221 15 0 2 39  144 33 36 0 0  117 8 13 54
1  Påvirkning på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller