Statistisk sentralbyrå

Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

4   Utslipp til luft av klimagasser. 1973-2003*
  CO2 CH4 N2O HFK23 HFK32 HFK125 HFK134 HFK143 HFK152 HFK227 C3F8 CF4 C2F6 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
GWP 1 1 21  310 11 700  650 2 800 1 300 3 800  140 2 900 7 000 6 500 9 200 23 900  
                               
1973 30 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1974 28 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1975 31 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1976 33 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1977 33 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1978 32 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1979 34 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1980 32  195 13 .. .. .. .. .. ..     .. .. 0 ..
1981 32 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 0 ..
1982 31 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 91 ..
1983 32 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  100 ..
1984 34 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  185 ..
1985 32 .. ..                  489 20  199 ..
1986 35 .. ..                  479 20  240 ..
1987 33  234 14                  464 19  240 51
1988 35  231 15                  443 18  224 53
1989 34  245 16                  430 18  108 49
1990 34  246 16           0      479 20 92 50
1991 34  247 16       0   0      369 14 87 48
1992 34  250 14       0   1      294 11 30 46
1993 35  253 15       2   1      290 10 31 48
1994 37  256 15 0 0 0 5 0 1      251 9 37 50
1995 37  257 15 0 0 2 10 2 1   0  229 8 26 50
1996 40  258 16 0 0 5 17 4 1 0 0  214 5 24 53
1997 41  261 16 0 0 10 26 7 2 0 0  201 8 25 53
1998 41  253 16 0 0 15 38 10 5 0 0  185 7 31 53
1999 42  249 17 0 1 20 50 15 6 0 0  164 6 37 54
2000 41  253 17 0 1 26 61 20 8 0 0  131 5 40 54
2001 43  252 17 0 2 33 72 27 10 0 0  152 6 34 55
2002 41  244 17 0 2 41 86 35 12 1 0  163 7 11 54
2003* 43  241 17 0 5 27 65 20 11 0 -  102 4 10 55
1  Påvirkning på drivhuseffekten fra 1 tonn utslipp av gassen sammenlignet med 1 tonn utslipp av CO2.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller