Statistisk sentralbyrå


Utslipp av klimagasser - nasjonale tall

4   Utslipp til luft av klimagasser. 1973-2002*
  CO2 CH4 N2O HFK23 HFK32 HFK125 HFK134 HFK143 HFK152 HFK227 C3F8 CF4 C2F6 SF6 CO2-ekvivalenter
  Mill. tonn 1 000 tonn 1 000 tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Mill. tonn
GWP1 1 21  310 11 700  650 2 800 1 300 3 800  140 2 900 7 000 6 500 9 200 23 900  
                               
1973 30,4 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1974 27,6 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1975 30,5 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1976 33,2 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1977 33,2 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1978 32,5 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1979 34,5 .. .. .. .. .. ..   ..     .. .. 0 ..
1980 31,9  259 14 .. .. .. .. .. ..     .. .. 0 ..
1981 31,7 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 0 ..
1982 30,8 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. .. 91 ..
1983 31,8 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  100 ..
1984 33,7 .. .. .. .. .. .. .. ..     .. ..  185 ..
1985 32,1 .. ..                  489 20  199 ..
1986 34,6 .. ..                  479 20  240 ..
1987 33,2  292 16                  464 19  240 53
1988 35,4  292 16                  443 18  223 55
1989 34,1  307 17                  430 18  107 51
1990 34,9  306 18           0      441 18 91 52
1991 33,2  311 17       0   0      369 14 86 50
1992 34,0  315 15       0   1      294 11 29 48
1993 35,7  321 16       2   1      290 10 30 50
1994 37,4  325 17 0 0 0 5 0 1      251 9 36 52
1995 37,5  328 17 0 0 2 10 2 1   0  229 8 24 52
1996 40,7  332 17 0 0 5 17 4 1 0 0  214 5 23 55
1997 40,9  334 17 0 0 10 26 7 2 0 0  201 8 23 55
1998 41,1  329 18 0 0 15 38 10 5 0 0  185 7 29 56
1999 41,6  327 18 0 1 20 50 15 6 0 0  164 6 35 56
2000 41,1  332 18 0 1 26 61 20 8 0 0  131 5 37 56
2001* 41,6  332 18 0 2 33 72 27 10 0 0  149 6 32 56
2002* 40,3  330 19 .. .. .. .. .. .. .. ..  160 7 11 55
1  Påvirkning på drivhuseffekten fra 1 tonn utslipp av gassen sammenlignet med 1 tonn utslipp av CO2.
Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Standardtegn i tabeller