Statistisk sentralbyrå

Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk

4 Investeringsutgifter etter funksjon
  Millionar kroner Del i prosent
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Funksjon                        
Kyrkjeleg administrasjon 7 14 9 15 12 7 3 5 2 3 2 1
Kyrkjer  156  180  232  380  473  497 58 62 56 69 73 72
Gravstader 92 84  127  137  118  163 34 29 30 25 18 24
Anna verksemd i kyrkjene 14 13 48 19 42 18 5 4 12 3 7 3
Sum  269  291  416  551  645  685  100  100  100  100  100  100

Standardtegn i tabeller