Statistisk sentralbyrå

Kyrkjelege fellesråd, rekneskapsstatistikk

3 Driftsutgifter etter funksjon (Retta 25. juli 2011 kl. 10.35)
  Millionar kroner Del i prosent
  2005 2006 2007 2008 2009 12010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Funksjon                        
Kyrkjeleg administrasjon  725  773  808  853 1 013  952 29 29 29 28 31 28
Kyrkjer 1 017 1 079 1 103 1 206 1 245 1 354 41 41 40 39 37 38
Gravstader  435  458  483  521  534  580 18 17 17 17 16 16
Anna verksemd i kyrkjene  305  351  399  475  537  609 12 13 14 16 16 18
Sum 2 482 2 661 2 794 3 055 3 329 3 495  100  100  100  100  100  100
1  Tala for 2010 er retta 25. juli 2011 kl. 10.35.

Standardtegn i tabeller