Statistisk sentralbyrå

Kirke - KOSTRA

1 Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme. 2005-2011
  Medlemmer av Dnk Innmeldte i Dnk Utmeldte fra Dnk Døpte Konfirmerte Kirkelige vigsler Kirkelige gravferder
2005 3 938 723 1 178 6 038 43 016 42 110 10 189 37 683
2006 3 871 006 1 132 8 134 43 255 42 587 9 594 37 897
2007 3 873 847  956 8 312 42 916 42 472 10 358 38 805
2008 3 874 823  955 7 036 42 599 41 655 10 536 38 832
2009 3 848 841 1 788 10 792 41 920 41 885 10 009 38 290
2010 3 835 477 1 101 6 570 41 100 41 981 9 549 38 290
               
2011              
I alt1 3 851 145 1 755 7 047 39 958 42 556 8 598 37 906
Oslo  467 275  259 1 524 4 136 3 128  730 4 169
Borg  500 749  206  825 4 844 5 288  973 4 665
Hamar  324 651  140  433 3 018 3 549  823 3 993
Tunsberg  383 132  175  749 3 544 3 843  908 4 051
Agder og Telemark  343 131  226  691 3 732 4 105  975 3 828
Stavanger  343 464  186  652 4 326 4 413  955 2 823
Bjørgvin  489 588  178  750 5 598 6 314 1 122 4 565
Møre  218 562  107  307 2 585 3 006  502 2 202
Nidaros  361 200  127  645 3 890 4 256  726 3 372
Sør-Hålogaland  204 543 78  237 2 211 2 483  448 2 261
Nord-Hålogaland  196 384 73  234 2 074 2 171  436 1 977
Uoppgitt 18 466 . . . . . .
1  Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kirkerådet.

Standardtegn i tabeller