Statistisk sentralbyrå

Kirke - KOSTRA

2 Den norske kirke (Dnk). Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme 1. 2005-2010
  Gudstjenester i alt Deltakere i alt Gudstjenester søn- og hellidager Deltakere gudstjenester søn- og helligdag Gudstjenester utenom søn- og helligdager Deltakere gudstjenester utenom søn- og helligdag Gudstjenester med nattverd Antall til nattverd Julaftensgudstjenester Deltakere julaftensgudstjenester
2005 70 070 6 716 051 52 045 5 389 181 18 025 1 326 870 27 874 1 121 710 2 183  592 120
2006 69 050 6 582 921 52 049 5 291 092 17 001 1 291 829 28 297 1 098 631 2 221  626 832
2007 67 562 6 432 108 51 429 5 177 754 16 133 1 254 354 28 121 1 104 155 2 236  597 013
2008 67 455 6 330 752 50 948 5 069 341 16 507 1 261 411 28 779 1 123 750 2 260  594 518
20092 66 803 6 224 424 49 926 4 968 006 16 877 1 256 418 29 724 1 115 142 2 245  565 336
                     
2010                    
I alt 65 652 6 100 985 49 684 4 896 115 15 968 1 204 870 29 293 1 133 828 2 254  542 787
Oslo 6 266  615 373 4 189  456 533 2 077  158 840 3 726  192 854  169 59 457
Borg 6 552  618 671 4 945  497 922 1 607  120 749 2 977  118 788  232 55 064
Hamar 6 345  474 716 4 883  379 793 1 462 94 923 2 595 67 099  224 44 154
Tunsberg 5 878  525 963 4 582  428 899 1 296 97 064 2 479 93 070  229 53 184
Agder og Telemark 7 072  709 058 5 763  595 486 1 309  113 572 2 921  145 264  247 65 691
Stavanger 6 188  745 877 4 524  602 181 1 664  143 696 2 576  151 222  213 61 326
Bjørgvin 9 279  848 460 6 791  685 607 2 488  162 853 4 181  145 328  308 70 045
Møre 3 933  416 532 3 219  344 499  714 72 033 1 751 66 646  135 33 490
Nidaros 5 404  495 468 4 360  396 748 1 044 98 720 2 070 59 625  204 43 776
Sør-Hålogaland 4 175  313 498 3 255  258 707  920 54 791 1 845 43 324  145 29 863
Nord-Hålogaland 4 560  337 369 3 173  249 740 1 387 87 629 2 172 50 608  148 26 737
1  Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring.
2  Korrigerte tall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kirkerådet.

Standardtegn i tabeller